Bezrobocie to bardzo drażliwy temat w naszym kraju. Resort pracy przedstawił właśnie najnowsze dane za grudzień 2013. I choć nie wszystkie informacje są budujące, to jednak powoli, choć konsekwentnie, wychodzimy z kryzysu.

Bezrobocie w Polsce spada

Powtórzyła się sytuacja sprzed roku, bowiem w grudniu 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 13,4 procent. Z kolei pod względem dynamiki wzrostu bezrobocia, zanotowano najniższy od 5 lat wynik. Jak wynika z danych opublikowanych przez urzędy pracy, pod koniec grudnia bez pracy było 2 miliony 157 tysięcy Polaków. Nie jest to dobry wynik, jeśli porównamy go z listopadem – zanotowano wzrost bezrobocia o 41.8 tys. osób oraz wzrost stopy bezrobocia o 0.2%. Wynik ten jest lepszy w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku – w tym samym miesiącu w 2012 roku przybyło 78.7 tys. nowych bezrobotnych.

Zwiększa się zatrudnienie pod koniec roku

Powoli obserwujemy tendencję zwyżkową dzięki poprawiającej się koniunkturze w gospodarce. Na początku ubiegłego roku analitycy szacowali, że w grudniu bez pracy będzie nawet 15% Polaków. Końcówka roku dotychczas kojarzona była z najmniejszą aktywnością na rynku pracy, a jednak w ostatnich miesiącach coraz więcej pracodawców decyduje się na przyjęcia właśnie pod koniec roku. Wygląda na to, że kolejne miesiące będą dla bezrobotnych jeszcze bardziej optymistyczne.