Biura Informacji Gospodarczej uzyskają dostęp do listy dłużników podatkowych. Czarna lista ma zacząć działać już za rok. Sprawdź, jakie będą konsekwencje tej zmiany.

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) - definicja

Biura Informacji Gospodarczej to instytucje gromadzące dane o nierzetelnych dłużnikach pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. W Polsce działają cztery tego typu placówki:

  • BIG InfoMonitor,

  • Krajowy Rejestr Długów BIG,

  • Rejestr Dłużników ERIF BIG,

  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Każde z tych  biur prowadzi odrębną ewidencję dłużników. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem umowę. Aby dokładnie sprawdzić ewentualnego kontrahenta, warto wystąpić z zapytaniem do każdego z biur. Przedsiębiorca może w BIG-u sprawdzić informacje o kontrahencie lub o sobie. W przypadku konsumenta udostępnienie danych jest możliwe tylko za pisemnym upoważnieniem osoby, która ma być sprawdzona w rejestrze. Upoważnienie jest ważne nie dłużej niż 30 dni, a osoba pytająca musi zawrzeć z biurem umowę. Co więcej, BIG-i prowadzą ewidencję zapytań. Każdy może zwrócić się do biura z zapytaniem, kiedy, komu i jakie informacje zostały wydane na jego temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podmiot, który otrzymał dane z Biura Informacji Gospodarczej, musi usunąć je w ciągu 90 dni od ich otrzymania. Od 2010 roku BIG-i funkcjonują w oparciu na Ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych.

Rejestr dłużników należności publicznych - projekt zmian Ministerstwa Finansów 

Ministerstwo Finansów opracowało projekt zmian w Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym założeniem zmian jest utworzenie rejestru dłużników należności publicznych. W rejestrze będą ujęci dłużnicy mający zaległości podatkowe, celne oraz wynikające z Kodeksu karnego skarbowego. Projekt ma za zadanie zmotywować nierzetelnych dłużników do spłaty swoich długów oraz poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W założeniu każdy podatnik będzie mógł bezpłatnie sprawdzić kontrahenta pod kątem zaległości podatkowych. Najpierw zostaną ujawnieni dłużnicy w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego pobieranych przez urzędy skarbowe i organy Służby Celnej. W rejestrze nie znajdą się dłużnicy z odroczonym terminem spłaty, spłatą rozłożoną na raty lub ci ze wstrzymaną spłatą. Ujawnieni zostaną jedynie ci dłużnicy, którzy nie wykonują obowiązków z ostatecznej decyzji.

Rejestr dłużników należności publicznych a bezpieczeństwo danych

- Nie ma obaw, że narzędzie to będzie służyć np. zaspokajaniu ciekawości sąsiadów - przekonuje Jacek Kapica, wiceminister finansów. Rejestr ma być narzędziem bezpłatnym, dostępnym dla każdego, a jednocześnie bezpiecznym.

Dostęp do danych będzie odbywał się tylko poprzez konto na Portalu Podatkowym. Rejestr nie będzie pokazywał konkretnych sum, a przedziały kwotowe. Nie będą ujawniane dane adresowe. Aby sprawdzić daną osobę, będziemy musieli uzyskać od niej numer PESEL. Każde zapytanie będzie rejestrowane i każdy będzie mógł uzyskać informację, kto o niego pytał - dodał Kapica.

Współpraca z BIG

BIGi uzyskają automatyczny dostęp do listy dłużników podatkowych. Na czarną listę trafią dłużnicy, których roczne zadłużenie wobec jednego wierzyciela przekroczy 500 zł i nie zostanie spłacone w ciągu 30 dni od wezwania do zapłaty. Wezwanie będzie zawierało informację o możliwości wpisania do rejestru. Jacek Kapica w następujący sposób tłumaczy decyzję współpracy z BIG-ami: - Zbadaliśmy efektywność Biur Informacji Gospodarczej i okazało się, że jest ona na poziomie 30 proc. Wpisanie do BIG powoduje, że ten dłużnik spłaca swoje zobowiązania, bo chce np. kupić telefon w abonamencie, samochód czy telewizor na raty. Liczymy, że tak samo zwiększy się efektywność spłat długów wobec Skarbu Państwa, np. kierowców, którzy nie regulują mandatów - dodaje Kapica. Informacja o ewentualnych zaległościach podatkowych kontrahenta może spowodować zmniejszenie ryzyka finansowego.

 

Pobierz za darmo wniosek o wszczęcie egzekucji długu!