Przedsiębiorcy oswoili się już ze zmianami w przepisach dotyczącymi samochodu w firmie, które weszły w życie z początkiem kwietnia 2014 roku. Wciąż jednak mogą znaleźć się wśród nich tacy, którzy zapomną o dopełnieniu nowych obowiązków - np. o zgłoszeniu pojazdu na VAT-26. Jakie konsekwencje grożą wówczas przedsiębiorcy? Sprawdź!

Zgłoszenie pojazdu na VAT-26 to obowiązek

Obecnie przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochody w firmie. Jednak żeby móc skorzystać z tego prawa, pojazd musi być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą o VAT wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności ma miejsce wówczas, gdy:

  • konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne;
  • sposób jego wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Odnosząc się do drugiego ze wskazanych punktów, w celu odliczenia 100% VAT od nabycia pojazdu, paliwa oraz innych wydatków, podatnik musi spełnić następujące warunki:

  • zgłosić pojazd na VAT-26;
  • w sposób jasny i zrozumiały określić (np. w formie regulaminu) zasady użytkowania samochodu;
  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody w firmie, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu VAT, mają obowiązek złożenia do naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach za pomocą druku VAT-26. Zgodnie z art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT podatnik ma 7 dni, licząc od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi pojazdami.

Brak zgłoszenia pojazdu na VAT-26 w terminie - skutki

Co ważne, ustawa, która nowelizuje ustawę o VAT, wprowadza również określone zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. Nowością jest tu art. 56a, odnoszący się w sposób bezpośredni do kwestii dotyczących pojazdów i ich zgłaszania w US.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy powinni pilnować terminu złożenia VAT-26, ponieważ jeżeli chcą oni odliczać 100% VAT, ale nie spełnią wskazanego obowiązku w terminie, będą mogli odliczać jedynie 50 proc. kwoty VAT z dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztu. Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczenia VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

 

Księgowość Online

Opieka ekspertów księgowych

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Przedsiębiorcy, którzy wbrew obowiązkowi nie złożyli do właściwego organu podatkowego VAT-26 albo składają ją po terminie lub podają w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT, podlegają karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Jeżeli czyn ma mniejszą wagę, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 56a Ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy karze nie podlega podatnik, który złożył informację VAT-26 po terminie w sytuacji, gdy złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:

  1. rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;
  2. doręczeniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;
  3. wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.

Zgłoszenie samochodu w firmie na VAT-26 - pobierz darmowy wzór wraz z omówieniem!