Od 1 stycznia 2015 roku wzrosną kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Wysokość grożących kar jest związana z wynagrodzeniem minimalnym. W 2015 roku wartość płacy minimalnej wzrosła z 1680 do 1750 zł brutto. Zobacz, jaką karę na nieuczciwego podatnika będzie mógł nałożyć fiskus.

Jeszcze wykroczenie czy już przestępstwo?

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, którego konsekwencją jest narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej nieprzekraczającej pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. W 2015 roku za wykroczenie skarbowe mogą odpowiadać więc ci, którzy narazili państwo na wartość nie wyższą niż 8750 zł (1750 zł x5).

 

Ważne!

Kodeks karny skarbowy określa także czyny, które uznawane będą za wykroczenia bez względu na wysokość kwoty uszczuplenia budżetu państwa.

 

Za przestępstwo skarbowe w 2015 roku uznawany jest czyn, który naraża należność publicznoprawną na uszczuplenie o wartości przekraczającej 8750 zł.

Czym jest narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej?

Uszczuplenie należności publicznoprawnej jest - mówiąc wprost - zaniżeniem podatku do zapłaty. Czyli zdeklarowaniem/opłaceniem przez podatnika mniejszej należności niż faktycznie wynikająca z transakcji przez niego przeprowadzonych. W praktyce wynikać może ono z:

  • zawyżenia wydatków - ujęcia tych, których w rzeczywistości podmiot nie poniósł;

  • zatajenia przychodów;

  • zastosowania niewłaściwie niskiej stawki podatku VAT przy sprzedaży;

  • nieterminowego opłacania podatków;

  • nieodprowadzania VAT pomimo przekroczenia limitu przychodów pozwalających na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.

Kary za wykroczenia skarbowe

Kary za wykroczenia skarbowe naliczane są kwotowo. Mogą wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wartości płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2015 roku najniższa kara za wykroczenie skarbowe wynosi 175 zł, a najwyższa 35 000 zł.

Wysokość kary zależy również od tego, kto i w jakim charakterze ją nakłada (art. 48 KKS). I tak, jeżeli grzywna za wykroczenie skarbowe:

  • jest wymierzona przez sąd wyrokiem w granicach, to może wynieść od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. — od 175 zł do 35.000 zł;

  • jest wymierzona przez sąd w nakazie karnym, to jej wartość waha się w granicach od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. — od 175 zł do 17 500 zł;

  • nakładana jest przez urząd skarbowy mandatem karnym, to może przyjąć wartość od 1/10 do 2-krotność minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. — od 175 zł do 3 500 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe

Kary za przestępstwa skarbowe naliczane są w stawkach dziennych. Stawka dzienna musi być wyższa niż jedna trzydziesta płacy minimalnej i niższa niż 400- krotność najniższej stawki dziennej. Najniższa stawka dzienna w 2015 roku wyniesie 58,33 zł, najwyższa zaś 23 332 zł. Najniższa kara za przestępstwo skarbowe to 10 stawek dziennych, czyli w 2015 roku jest to 583,30 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku kar za przestępstwa skarbowe, jako kary użyte mogą być także kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

 

Pobierz za darmo wzór oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego z czynnym żalem