Negocjacje pozycyjne, zwane także konfrontacyjnymi są stosowane przez negocjatorów, którym zależy przede wszystkim na zaspokojeniu własnych potrzeb, bez względu na istnienie interesów drugiej strony. Tego typu rozmowy przebiegają w nerwowej atmosferze i towarzyszą im różnego rodzaju chwyty oraz techniki negocjacyjne. Osoby zasiadające przy stole starają się przekonać kontrahenta do pójścia na ustępstwa, jednocześnie nie rezygnując z zajmowanego stanowiska. Wygranym w negocjacjach pozycyjnych jest ten, kto uzyskał jak najwięcej, dając jak najmniej.

Negocjacje pozycyjne - przebieg

Negocjacje pozycyjne rozgrywają się według następującego schematu:

 1. wysunięcie propozycji przez stronę A,

 2. analiza propozycji strony A przez stronę B,

 3. kontrpropozycja strony B,

 4. ocena kontrpropozycji strony B przez stronę A.

Negocjacje pozycyjne polegają przede wszystkim na  ciągłych ustępstwach. Co, jeśli żadna ze stron nie chce odstąpić z zajmowanego stanowiska? Następuje impas, który może zostać przełamany poprzez zastosowanie odpowiedniej techniki negocjacyjnej. Nie zawsze posłużenie się daną taktyką będzie korzystne dla obu partnerów. Ktoś będzie musiał zrezygnować z części swoich oczekiwań, aby rozmowy mogły przesunąć się do przodu.

Ważne!

Stosując negocjacje pozycyjne, należy kierować się kilkoma poniższymi wskazówkami:

 • nigdy nie ustępuj jako pierwszy – zabiegaj, aby druga strona zmniejszyła swoje żądania,

 • negocjacje prowadź z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności – na początku dyskutuj o kwestiach, w których szybko dojdziesz do porozumienia ze swoim partnerem,

 • staraj się przewidzieć, jakie ustępstwo poczyni druga strona – przygotuj swoją kontrpropozycję i zastanów się, z czego ty mógłbyś ewentualnie zrezygnować,

 • w sytuacji impasu znajdź takie zagadnienie, które szybko zostanie przez was omówione. Jeśli chcesz, aby negocjacje nabrały tempa, dyskutuj o tych kwestiach, w których ty i twój partner się zgadzacie.

 

Dlaczego negocjacje pozycyjne nie są efektywne?

Negocjacje pozycyjne nie są najlepszym sposobem dochodzenia do porozumienia. Osoby zasiadające przy stole traktują swojego kontrahenta jak rywala i wroga, którego należy pokonać. Negocjatorzy koncentrują się na ustępstwach i propozycjach, które mogliby wysunąć. Padające oferty są szczegółowo analizowane. Stronom nie zależy na wypracowaniu kontraktu, który przyczyniałby się do zaspokojenia potrzeb obu partnerów. Najważniejsze jest to, aby zrealizować swoje interesy. A cele przeciwnika są nieistotne.

Negocjacje pozycyjne są obarczone licznymi wadami:

 • rozmowy trwają bardzo długo, przeciągają się – negocjatorzy są wyczerpani fizycznie i psychicznie, więc pod sam koniec łatwo mogą popełnić błąd i zgodzić się na mało atrakcyjne warunki,

 • wypracowane porozumienie rzadko kiedy jest korzystne dla obu stron,

 • prowadzą do pogorszenia relacji interpersonalnych,

 • często kończą się wymuszonym kompromisem,

 • negocjatorzy przybierają nastawienie rywalizacyjne - obronę swojego stanowiska traktują osobiście,

 • pochłaniają dużo czasu i pieniędzy – są nieefektywne.

Kiedy można zastosować negocjacje pozycyjne?

Stosowanie negocjacji pozycyjnych jest uzasadnione wtedy, kiedy mamy do czynienia z partnerem nastawionym rywalizacyjnie. Chcielibyśmy wypracować rozwiązanie, które byłoby korzystne dla nas i naszego kontrahenta, ale on atakuje nas i kurczowo trzyma się zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji możemy porzucić kooperację i zacząć prowadzić grę, którą rozpoczął nasz przeciwnik.

Negocjacje pozycyjne są także wykorzystywane przez negocjatorów, którzy posiadają większą siłę przetargową i mogą dyktować warunki kontraktu. Należy jednak pamiętać, że wymuszanie pewnych ustaleń umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy jednorazowo współpracujemy z danym kontrahentem. Stosowanie rywalizacyjnego podejścia do negocjacji negatywnie wpływa na relacje interpersonalne i wywołuje chęć odegrania się. Przy kolejnym spotkaniu to my moglibyśmy być tą słabszą stroną, która musiałaby przystać na nienegocjowalną ofertę partnera.