Polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej skomputeryzowane. Znaczna liczba pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe właśnie za pomocą komputera. Jednak spędzane godziny przed monitorem niosą za sobą negatywne konsekwencje, a mianowicie niekorzystnie wpływają na wzrok, co często powoduje konieczność nabycia okularów. Dlatego też pracownik, który wykonuje pracę przed komputerem, może zwrócić się do pracodawcy o dofinansowanie do okularów.

Dofinansowanie do okularów - kiedy można z niego skorzystać?

Pracownik, który chce ubiegać się o dofinansowanie do okularów, musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim:

  • musi wykonywać pracę przed komputerem;
  • czas pracy wykonywanej przed komputerem musi wynosić co najmniej 4 godziny w  ciągu całego dnia pracy;
  • konieczność noszenia okularów musi zostać udokumentowana oświadczeniem lekarskim.

Oświadczenie o potrzebie noszenia okularów przez pracownika lekarz powinien wydać w trakcie badań pracowniczych. Przy czym w przypadku dofinansowania do okularów nie ma znaczenia fakt, czy pracownik będzie musiał nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko do pracy przy komputerze.

A co w sytuacji, gdy pracownik czuje, że jego wzrok się pogarsza, a w najbliższym czasie nie są przewidziane dla niego planowane badania okresowe? Może zwrócić się do pracodawcy o wydanie skierowania na dodatkowe badania - uzyskane w ten sposób zaświadczenie daje możliwość skorzystania z dofinansowania do okularów.

Dofinansowanie do okularów - ile wynosi?

Jeśli pracownik zadba o spełnienie powyższych warunków, może udać się do pracodawcy z prośbą o dofinansowanie zakupu okularów. Ile może wynosić kwota dofinansowania?

Tej kwestii nie regulują żadne przepisy. Zazwyczaj wysokość dofinansowania  ustala się zgodnie z obowiązującymi w firmie wewnętrznymi przepisami i regulaminami. Znaczenie mają też ceny standardowych szkieł i oprawek dostępnych na rynku.

Okulary droższe niż kwota dofinansowania

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownika nie zadowala podstawowa wersja okularów, którą finansuje pracodawca? Wówczas możliwe są dwa rozwiązania:

  1. Pracodawca może zgodzić się na dofinansowanie do okularów w wyższym standardzie niż podstawowe, jest to jednak jedynie dobra wola pracodawcy.
  2. Pracownik może zakupić droższe okulary, ale kwotę wykraczającą poza dofinansowanie musi pokryć z własnej kieszeni.

Czy dofinansowanie obejmuje soczewki kontaktowe?

Wiele osób zamiast noszenia okularów woli skorzystać z możliwości korekcji wzroku za pomocą soczewek kontaktowych. Jednak polskie przepisy nie doceniają zalet ich stosowania.

W związku z tym kwestia dofinansowania soczewek kontaktowych wygląda tak samo jak w przypadku dofinansowania do okularów w wyższej cenie. Polskie przepisy nie nakazują dofinansowania przez pracodawcę zakupu szkieł kontaktowych, jeśli jednak pracodawca wykaże dobrą wolę, może sfinansować zakup szkieł kontaktowych przez pracownika.