Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma możliwość obniżenia wartości podatku należnego o naliczony. Aby z niej skorzystać, powinien przede wszystkim kontrolować terminy – odliczenie VAT jest bowiem możliwe tylko w ustalonych okresach.

Podstawowe zasady odliczenia VAT

Aby ustalić, jak i kiedy można odliczyć VAT naliczony, przedsiębiorca powinien odnieść się do art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo do odliczenia VAT będzie przedsiębiorcy przysługiwało wtedy, gdy nabyte towary i usługi wykorzystuje do czynności opodatkowanych.

Ile można odliczyć? Przedsiębiorca ma prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego, wynikającą z faktur dokumentujących nabycie przed podatnika towarów albo usług, albo dokonania całości lub części zapłaty jeszcze przed nabyciem.

Kiedy można odliczyć? Zgodnie z podstawową zasadą odliczenia VAT można dokonać w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług. Analogicznie należy tę zasadę zastosować do części lub całości zapłaty dokonanej przed nabyciem. Jednocześnie jednak przedsiębiorca nie może dokonać odliczenia VAT wcześniej niż w okresie, w którym otrzymał fakturę (albo dokument celny).

Podsumowując, aby przedsiębiorca mógł dokonać odliczenia VAT, muszą zaistnieć dwa fakty – musi powstać obowiązek podatkowy w odniesieniu do towaru lub usługi; oraz musi zostać odebrana faktura albo dokument ceny.

Dobrą wiadomością jest także to, że jeśli przedsiębiorca – z różnych powodów – nie dokona odliczenia VAT we wskazanym terminie, ma do tego prawo jeszcze w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Dla podatników, który rozliczają się z podatku VAT kwartalnie, oznacza to nawet dodatkowe pół roku na odliczenie VAT!

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM.

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Przekroczyłeś termin? Jeszcze możesz odliczyć VAT!

Mimo stosunkowo długiego czasu na odliczenie VAT może okazać się, że przedsiębiorca nie wykorzystał swojego prawa. Jednak nawet w takiej sytuacji sprawa nie jest całkiem przegrana – odliczenia VAT można bowiem dokonać za pomocą korekty deklaracji.

Aby skorzystać z tej możliwości, przedsiębiorca powinien wygenerować korektę deklaracji VAT za pierwszy okres, w którym zyskał prawo do odliczenia VAT (innymi słowy, w tym przypadku nie może wybrać jednego z dwóch kolejnych okresów). Tutaj także istnieje pewne ograniczenie terminowe – korekty można dokonać najpóźniej do 5 lat, licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku.

Warto pamiętać, żeby wraz z korektą deklaracji trzeba napisać uzasadnienie przyczyn korekty.

Czy wiesz, że istnieją faktury, z których nie możesz odliczyć VAT? Sprawdź, o jakie dokumenty chodzi!