Osoby prowadzące własne biznesy często decydują się na dodatkowe zatrudnienie na etacie. Taki stan rzeczy jest jak najbardziej dopuszczalny, jednak przedsiębiorca powinien pamiętać, że jednoczesne wykonywanie działalności oraz pracowanie na etacie może mieć wpływ na kształtowanie się składek ZUS.

Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie - ubezpieczenie społeczne

Przedsiębiorca zatrudniony na etacie co do zasady nie musi opłacać składek ZUS na ubezpieczenie społeczne z dwóch tytułów - działalności i umowy o pracę. Jednak aby było to możliwe w ramach etatu, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2014 r. jest to kwota 1680 zł brutto). Wówczas obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest umowa o pracę. W przypadku gdy wynagrodzenie ze stosunku pracy jest niższe - przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne z obu źródeł dochodu - firmy i etatu.

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Księgowość Online

Opieka ekspertów księgowych

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie - ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego sprawa wygląda nieco inaczej niż w przypadku ubezpieczenia społecznego. Przedsiębiorca pracujący na etacie jest zobligowany do opłacania go z obu tytułów - firmy oraz stosunku pracy. W tym przypadku wartość osiąganego wynagrodzenia nie ma większego znaczenia. W 2014 r. składka ZUS na ubezpieczenie wynosi 270,40 zł, a więc z obu tytułów przedsiębiorca zapłaci 540,80 zł miesięcznie.

Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie - podsumowanie

W sytuacji gdy wynagrodzenie z etatu przedsiębiorcy jest co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wówczas w ramach działalności opłaca on jedynie składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki z etatu (społeczne i zdrowotną) pobierane przez zakład pracy.

Zobacz, jak odliczać składki ZUS przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy!