Od 1 stycznia 2014 roku ustawa o podatku od towarów i usług ulegnie znaczącej zmianie. Dotychczas głównym wyznacznikiem powstania obowiązku podatkowego była data wystawienia faktury, natomiast po nowym roku powstanie obowiązku podatkowego przy sprzedaży towarów będzie determinować dokonanie ich dostawy. Kwestia ta dotyczy również sklepów internetowych, które prowadzą sprzedaż wysyłkową za zaliczeniem pocztowym. W takim wypadku obowiązek podatkowy powstanie wraz z odbiorem towaru przez nabywcę od przewoźnika. 

Moment powstania obowiązku podatkowego w handlu internetowym

Księgowość Online

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

CRM dla firm - online

Zadania, rozbudowany terminarz

Zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT dotychczas obowiązek podatkowy w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym, powstawał w momencie otrzymania zapłaty. Niejasności budziło jednak pojęcie "zaliczenie pocztowe" ze względu na częste decyzje przedsiębiorców, aby skorzystać z usług firm kurierskich, dostarczających przesyłki "za pobraniem". Obie definicje nie zostały jednak uwzględnione w przepisach podatkowych, dlatego też organy skarbowe przy wyjaśnianiu tych pojęć, odnoszą się do słownika języka polskiego. Termin odnoszący się do wysyłki "za zaliczeniem pocztowym" określa "wysłanie czegoś pocztą z zastrzeżeniem, że przesyłka może być odebrana przez adresata po zapłaceniu sumy wskazanej przez nabywcę". Z kolei zwrot "za pobraniem", definiowany jest jako "zainkasowanie przez pocztę na zlecenie nadawcy pewnej kwoty od adresata przesyłki", a więc obie definicje praktycznie się od siebie nie różnią.


W przypadku, gdy przedsiębiorca decydował się skorzystać z usług poczty lub kuriera przy wysyłce towarów "za zaliczeniem pocztowym" lub "za pobraniem", to obowiązek podatkowy powstawał w momencie zainkasowania przez przedsiębiorcę należności z tytułu sprzedanego towaru. W praktyce był to moment otrzymania przez sprzedawcę pieniędzy od Poczty Polskiej lub kuriera.

Od stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej nie przewidziano w znowelizowanej ustawie osobnego przepisu. Z kolei zasady ogólne, o których mowa w art. 19a ust. 1, określają powstanie obowiązku podatkowego w momencie dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.

Liczy się moment wydania towaru przez kuriera nabywcy

Nowe regulacje wskazują, że od 1 stycznia 2014 roku sprzedaż wysyłkowa będzie podlegała opodatkowaniu VAT w momencie przekazania towaru nabywcy, nawet wówczas, gdy przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze zapłaty za towar. Istnieje wyjątek od tej reguły, o którym mowa w art. 19a ust. 8. Powstanie obowiązku podatkowego może mieć miejsce jeszcze przed dostarczeniem towaru wtedy, gdy przedsiębiorca wcześniej otrzymał za dany towar zapłatę lub jej część. W tym jednak przypadku nie może być mowy o sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym.

Moment obowiązku nie powstaje w chwili wydania towaru przewoźnikowi

Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy na gruncie VAT nie powstaje z chwilą samego wydania towaru przewoźnikowi. Ma on miejsce dopiero od momentu, gdy towar lub usługa trafi bezpośrednio do klienta. Ważną zatem kwestią od przyszłego roku, będzie szczegółowe udokumentowanie przez Pocztę Polską lub kuriera daty dostarczenia towaru lub usługi do nabywcy. Aby przedsiębiorca mógł poprawnie rozliczać się z podatku VAT, potrzebne będzie szczegółowe potwierdzenie daty otrzymania przesyłki przez dostawcę. Oznacza to również, że wystawianie faktur może być nieco bardziej problematyczne. Powyższe zmiany wskazują bowiem, że faktury powinny być wystawiane bez informcji o dacie sprzedaży. Dokument taki będzie poprawny w świetle art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym data taka powinna widnieć na dokumencie, pod warunkiem jednak, że została określona.

Polecamy

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Brak spójności w przepisach podatkowych