Koniec roku podatkowego to gorący okres dla każdego przedsiębiorcy. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo rozliczyć uzyskane dochody. Dowiedz się, jakie terminy rozliczeń obowiązują za bieżący rok podatkowy. Dopnij wszystkie sprawy na ostatni guzik!

Koniec roku: zeznanie roczne przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca, co roku rozlicza się z fiskusem z uzyskanych dochodów. To, jaki PIT powinien wypełnić, zależy od tego w jaki sposób prowadzi swoją działalność gospodarczą. Poniżej podpowiadamy, jaki PIT należy wybrać i do kiedy trzeba go rozliczyć.

Kto składa PIT-28?

Deklaracja PIT-28 składana jest przez podatników, którzy opodatkowali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Istnieją dwa rodzaje przychodów, które można rozliczać w taki sposób:

  • uzyskane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności w formie spółki cywilnej,

  • powstałe z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (lub innych o podobnym charakterze), gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zeznanie podatkowe PIT- 28, należy złożyć w urzędzie skarbowym do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku podatkowego. W 2015 roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc ostateczny termin składania deklaracji zostaje automatycznie przesunięty na kolejny dzień roboczy, czyli 2 lutego 2015 r.

PIT-16A - karta podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się opodatkować swoją działalność kartą podatkową, są zobowiązani do złożenia druku PIT-16A. Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Formularz PIT-16A należy złożyć, tak samo jak druk PIT-28, do końca stycznia następnego roku podatkowego.

PIT-36L - podatek liniowy

PIT-36L składają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody podatkiem liniowym. Ta forma rozliczenia dyskwalifikuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Druk PIT-36L składają przedsiębiorcy:

  • prowadzący działalność gospodarczą,

  • wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT,którzy do 20 stycznia 2014 r. złożyli oświadczenie, że chcą rozliczać się w sposób liniowy lub osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 20 listopada 2013 r. Podatek liniowy ma stałą stawkę opodatkowania w wysokości 19%.

Wspomniani podatnicy, jeśli w trakcie roku nie stracą prawa do liniowej formy, rok 2014 rozliczą składając deklarację PIT-36L.

PIT-36L należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2015 roku.

Koniec roku: rozliczenie roczne pracowników

PIT-4R - deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Przy pomocy deklaracji PIT-4R przedsiębiorca wykazuje zaliczki na podatek pobierane i opłacane za podatników (pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców itp.)

PIT-4R za 2014 rok należy złożyć do końca stycznia 2015 roku, ale jako iż termin ten wypada w sobotę, został on wydłużony do 2 lutego. Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla:

  • miejsca zamieszkania płatnika, gdy pracodawca jest osobą fizyczną,

  • siedziby płatnika albo gdy nie posiada on siedziby wg miejsca prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną.

PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-11 to imienna informacja o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy przez płatnika (zakład pracy). Pracodawca ma obowiązek przekazania jej do urzędu skarbowego oraz pracownikowi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z tradycyjnej, papierowej formy deklaracji będą mogły skorzystać jedynie podmioty rozliczające 1-5 podatników. Jeśli jednak tego typu przedsiębiorcy zechcą złożyć deklarację elektroniczną, będą mogli to zrobić.

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego będzie upływał:

  • ostatniego stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),

  • ostatniego lutego (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej).

Przy czym, gdy powyższe dni przypadają w weekend, spowoduje to stosowne przesunięcie terminów złożenia deklaracji PIT-11, odpowiednio do:

  • 2 lutego 2015 r. (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),

  • 2 marca 2015 r. (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej).

Natomiast termin przekazania deklaracji PIT-11 dla podatnika (pracownika) upływał będzie niezmiennie ostatniego dnia lutego. W 2015 r. ze względu na fakt, że dzień ten przypada w sobotę, nastąpi przesunięcie terminu na 2 marca 2015 roku.

 

Zaciekawił Cię ten artykuł? Poznaj terminy okresowych rozliczeń podatkowych.