Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej umożliwia podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Poznaj podstawowe elementy takiej ewidencji oraz sposób jej księgowania w KPiR!

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - podstawowe informacje

Jeżeli podatnik spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może dokumentować fakturami lub prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia KPiR, taka ewidencja musi mieć postać zbroszurowaną z ponumerowanymi kartami oraz zawierać następujące elementy:

  • kolejny numer wpisu,

  • data uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami,

  • kwota przychodu

  • suma przychodów uzyskanych w danym dniu .

W lewym górnym rogu tego rodzaju ewidencji przedsiębiorca ma obowiązek umieścić pieczątkę firmy lub dane przedsiębiorstwa wraz z podaniem numeru NIP.

W przypadku czynnych podatników VAT, w prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej konieczne jest wyodrębnienie poszczególnych stawek VAT, ponieważ na ich podstawie podatnik ma obowiązek ustalić wysokość podatku VAT ze sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna dokumentować wszystkie przychody na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wartość przychodu należy wprowadzić do ewidencji wraz z kolejnym numerem wpisu. Pod koniec każdego dnia podatnik ma obowiązek podsumować przychody uzyskane ze sprzedaży w danym dniu.

Co więcej, sprzedawca powinien posiadać ewidencję sprzedaży w miejscu dokonywania sprzedaży.

Jak zaksięgować ewidencję w KPiR oraz rejestrze VAT?

Przychód z danego dnia wynikający z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, podatnik ma obowiązek zaksięgować w kwocie netto w 7 kolumnie KPiR “zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych” na koniec każdego dnia jako jedną łączną pozycję. Wartość podatku VAT należy wykazać również w rejestrze sprzedaży VAT w dacie obowiązku podatkowego.

Natomiast jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, możliwe jest zaksiegowanie przychodu w formie jednej pozycji na koniec miesiąca, w której wykazywany jest miesięczny przychód. Wówczas dokonuje się również jeden wpis do rejestru sprzedaży VAT o wartości podatku VAT wynikającego z miesięcznego uzyskanego przychodu. Wpis ten księgowany jest na ostatni dzień miesiąca, z którego wykazywana jest sprzedaż.

Księgowanie ewidencji w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl księgowanie przychodu, wynikającego z prowadzonej ewidencji sprzedaży, wprowadza się za każdy dzień jako zsumowaną wartość sprzedaży w tym dniu/bądź w formie jednego wpisu sumującego miesięczną sprzedaż na koniec miesiąca poprzez: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W pojawiającym się oknie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie wprowadzić wartości na podstawie sporządzonej ewidencji. Wówczas w polu NUMER DOKUMENTU podatnik może wpisać np. “Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dzień/miesiąc/rok”. Jeżeli dokonywany jest jednorazowy wpis na koniec miesiąca - “Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej miesiąc/rok”. Natomiast DATA WYSTAWIENIA oraz DATA SPRZEDAŻY to dzień, w którym uzyskany został księgowany przychód. W przypadku jednego wpisu na koniec miesiąca będzie to ostatni dzień miesiąca, w którym to uzyskamy został księgowany przychód.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - księgowanie w wfirma.pl