Efektywny, zgrany zespół jest filarem każdego sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Stworzenie takiego zespołu wymaga jednak działań skierowanych na rozwijanie zdolności współpracy i efektywnej komunikacji. Zgrany zespół jest skarbem dla każdej firmy!

Narzekający pracownik - co wtedy?

Nieustannie narzekający pracownik potrafi popsuć atmosferę nawet w najbardziej zgranym zespole. W tej sytuacji lider zespołu powinien przeprowadzić z takim pracownikiem rozmowę połączoną z wyrażeniem dezaprobaty wobec takiego zachowania. Każdy ma swój styl radzenia sobie z “narzekaczami”. Najlepiej znaleźć spokojne, odosobnione miejsce, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał.

#zobaczteż#

Przede wszystkim należy się dowiedzieć, co wzbudziło u pracownika negatywne odczucia. Staraj się wczuć w jego sytuację oraz utożsamić z jego problemami. Przekaż mu, że rozumiesz, co czuje. Znajdź punkt z którym możesz się z nim zgodzić. To może nie być takie proste - wystarczy, że przyznasz mu częściowo rację. Niech pracownik czuje, że zależy Ci na rozwiązaniu problemu

W trakcie rozmowy dowiedz się, czy pracownik jest skłonny zmienić swoją postawę. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to postaraj się wzmocnić te odczucia. Ważne jest, aby zainteresować pracownika wszelkimi oznakami pozytywnych odczuć - żeby się ich trzymał.

A jak stworzyć zgrany zespół?

W pierwszej kolejności należy zacząć od zgromadzenia danych dotyczących potrzeb zespołu oraz pozyskanie wsparcia osób najważniejszych z punktu widzenia zespołu. Warto stworzyć atmosferę życzliwości i wzajemnego zaufania.

Jak zbudować zgrany zespół - 5 głównych etapów:

 1. Formowanie - polega na wywołaniu pozytywnego wrażenia na jej członkach, skracając przy tym dystans;

 2. Konfrontacje - czyli ustalanie relacji poprzez sprawdzanie swojej pozycji wśród współpracowników;

 3. Stabilizacja - organizacja pracy, ustalanie metod komunikowania się;

 4. Współdziałanie - angażowanie się w proces formowania celów oraz misji przedsięwzięcia;

 5. Rozwiązanie - podsumowanie oraz ocena działań zespołu.

Jak skutecznie kierować zespołem?

Bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska umiejętność zarządzania pracą jest elementem kluczowym. Dbałość o rozwój kompetencji pracowników ewidentnie wspomoże rozwój firmy.

Należy zwrócić uwagę, że sposób kierowania zespołem jest uzależniony przede wszystkim od potencjału kierownika oraz warunków współpracy z podwładnymi. Świadome kierowanie zespołem polega w głównej mierze na rozpoznaniu mocnych i słabych stron współpracowników oraz odpowiednim ich wykorzystywaniu. Ważne jest różnorodne dobieranie potencjalnych współpracowników w taki sposób, by ich umiejętności talenty oraz osobowości uzupełniały się. Dodatkowo liczy się kreatywność w kierowaniu zespołem współpracowników.

Oto kilka rad, jak skutecznie zarządzać współpracownikami:

 • zadbaj, aby twoi pracownicy wiedzieli, co jest dla ciebie istotne we współpracy – na co będziesz zwracał uwagę przy ocenie pracowniczej;

 • spraw, by w twoim zespole ludzie czuli się komfortowo - staraj się dostosować organizację pracy do możliwości pracowników;

 • bądź uczciwy i sprawiedliwy – kieruj się zasadami, które głosisz;

 • okazuj swoim podwładnym szacunek;

 • rozwijaj swoje kompetencje i umiejętności;

 • wspieraj swoich podwładnych, którzy tego potrzebują;

 • słuchaj innych.

A jakie są najczęstsze błędy menedżerów?

Co sprawia największe problemy menedżerom?

 • słaba komunikacja z podwładnymi,

 • nieumiejętne motywowanie pracowników,

 • przekonanie o własnej nieomylności,

 • nieuwzględnianie potrzeb potencjalnych klientów.

Zarządzanie ludźmi - metoda SMART

Zadania wyznaczane pracownikom powinny przede wszystkim charakteryzować się prostotą oraz przejrzystością. W związku z tym rozsądny lider powinien rozłożyć je na kilka etapów. W myśl metody SMART cele powinny być osiągalne, a co za tym idzie - mierzalne za pomocą przyjętych kryteriów.

Wyznaczanie celów jest integralnym elementem życia. Metoda ustalania celów S.M.A.R.T pozwala skoncentrować się na konktretnych elementach, które pozwolą je osiągnąć. W pierwszej kolejności cele powinny być konkretne oraz szczegółowe - im bardziej, tym lepiej. Ponadto trzeba je wyznaczyć w taki sposób, aby były mierzalne za pomocą wcześniej przyjętych metod. Twoje cele powinny mieścić się w granicy możliwości. W przeciwnym wypadku są tylko złudnymi marzeniami.