Wszystkich, którym bliska jest tematyka ochrony informacji w przedsiębiorstwie, zapraszamy na bezpłatną  konferencję  Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy, która odbędzie się w Warszawie już 1 października.

Organizator, firma MultiExpo, kieruje swoją ofertę głównie do prezesów i członków zarządu, dyrektorów i kierowników działów bezpieczeństwa informacji, administratorów bezpieczeństwa informacji, dyrektorów i kierowników działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego, oficerów bezpieczeństwa, szefów ochrony, dyrektorów i kierowników działów prawnych, planowania strategii, rozwoju.

Konferencja "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy" - tematyka

Tematami prelekcji i wykładów będą:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

 • ochrona zasobów informacji

 • audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji

 • zarządzanie tożsamością

 • zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji

 • czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach

 • polityka bezpieczeństwa

 • systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji

 • ochrona informacji a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu

 • przewidywanie i reagowanie na incydenty

 • scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego

 • mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu

 • identyfikacja personelu

 • kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne

 • struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie i w  korporacji

 • koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej

 • funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

 

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja