Z uwagi na na obowiązujące przepisy, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie prawa podatkowego generować mogą spore ryzyko. Ograniczyć je mogą jedynie odpowiednie działania, polegające na sporządzeniu właściwej i zgodnej z przepisami dokumentacji,  a także opracowanie i wdrożenie spójnej polityki cen transferowych.

By uniknąć błędów w przygotowaniu takiej dokumentacji i by wpłynąć na wynik kontroli,warto wziąć udział w wydarzeniu, organizowanym w 7-8 września 2015 roku w hotelu Sheraton Warszawie na temat kluczowych obszarów proponowanych zmian w cenach transferowych.

W trakcie spotkania eksperci omówią najważniejsze kwestie, dotyczące nowelizacji w przepisach oraz przedstawią ich odpowiednią interpretację.

Osoby zainteresowane więcej informacji uzyskają na stronie organizatora.

Zapraszamy!