Z uwagi na brak regulacji prawnych, dotyczących  prawa holdingowego, grupy kapitałowe zmuszone są do stosowania różnic nie tylko w umowach w relacjach między spółkami.

Takie działania natomiast odbiją się niekorzystnie na ich wynikach finansowych.

Spotkanie na temat prawnych i praktycznych aspektów regulacji wewnętrznych w grupie kapitałowej, które odbędzie się w dniach 7-8 września 2015 r. w hotelu Sheraton w Warszawie, będzie doskonałą okazją do tego, by poznać metody na radzenie sobie w tej skomplikowanej sytuacji. W tym celu grono prelegentów przedstawi i omówi najskuteczniejsze wzory oraz formy zapisów umów nie tylko dla polskich, ale także zagranicznych grup kapitałowych.

Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie organizatora.

Zapraszamy!

Prawne i praktyczne aspekty regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej - spotkanie