Prowadząc biznes, nie można zaniedbywać relacji z kontrahentami. Są one jednym z najważniejszych czynników generującym zyski,  przekładają się bowiem bezpośrednio na ilość zawartych umów handlowych. W przypadku gdy mamy do czynienia z partnerami zagranicznymi, może być to zadanie utrudnione choćby z uwagi na problemy natury prawnej i organizacyjnej.

Warsztaty na temat Problematyki Umów Handlowych w Obrocie Międzynarodowym, które odbędą się 15 lipca w Centrum Konferencyjnym Gold Floor w budynku Millenium Plaza w Warszawie, mają na celu poszerzenie kwalifikacji przedsiębiorców, którzy są w takiej właśnie sytuacji.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą oraz doświadczeniem tak, aby mogli oni polepszyć swoje relacje z zagranicznymi partnerami.

Zapraszamy!