VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018

Wydarzenie jest organizowane przez Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się 18 października 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów. 

Konferencja obejmuje następującą tematykę:

I. Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego

 • Globalizacja usług finansowych. 
 • Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości.
 • Rola biegłego rewidenta.
 • Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej.
 • Standardy rewizji finansowej. 

II. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych  i międzynarodowych

 • Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość  informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.
 • Kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości.
 • Wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji.
 • Wymagania wobec zawodu księgowego. 
 • Specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych.
 • Koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.

III. Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego

 • Innowacyjność w sektorze usług finansowych.
 • Nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych. 
 • Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym.
 • Bezpieczeństwo transakcji finansowych.
 • Ryzyko na rynkach finansowych.
 • Funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

IV. Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki

 • Źródła finansowanie przedsiębiorstw.
 • Problematyka wyceny przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.
 • Planowanie finansowe.
 • Controlling.
 • Narzędzia zarządzania finansami.

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
UL. FRYDERYKA CHOPINA 52
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Telefon: (+48) 95 7216 015

e-mail: [email protected]

www: http://konferencja-rif.ajp.edu.pl/