Rząd pracuje nad tarczą antykryzysową, której rozwiązania mają pomóc walczyć z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa. Zgodnie z propozycją wiele osób będzie mogło otrzymać od rządu 2 tys. zł przestojowego. Jednak nie wszyscy będą mogli na nie liczyć. Dla kogo będzie zapomoga w wysokości 2 tyś. zł?

Zapomoga – jakie wsparcie przygotował rząd?

Rząd w swojej propozycji zakłada wprowadzenie jednorazowej zapomogi, tzw. przestojowego, które ma wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 tys. zł brutto. O zapomogę mogą starać się zarówno samozatrudnieni, jak i osoby na umowach cywilnoprawnych.

Według założeń z tej pomocy będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób, a jej koszt wyniesie około 9 mld zł dla Funduszu Pracy. Jest to działanie ponadstandardowe i w ten sposób polskie państwo nie pomija nikogo, kto wykonuje działalność zarobkową w różnej formie.

Według Jadwigi Emilewicz, jest to

bezprecedensowy ruch, jaki nigdy nie został wykonany.”

Komu przysługuje zapomoga?

Zgodnie z założeniem pomocą mają zostać objęci ci, którzy mają umowy cywilnoprawne zawarte przed 1 marca 2020 r. lub prowadzili działalność gospodarczą przed tą datą. Co ważne, wsparcie otrzymają zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy legalnie pracujący w naszym kraju.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na money.pl 2 tys. zł nie otrzymają osoby:

  • którzy poza umową cywilnoprawną mają inne źródło dochodu, z którego odprowadzane są składki na ZUS. Są to głównie osoby pracujące na etacie czy emeryci;

  • których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5282,72 zł brutto miesięcznie).

Natomiast osoby na umowach cywilnoprawnych nie otrzymają przestojowego w sytuacji, gdy ich zleceniodawca otrzymał już pomoc na wypłatę wynagrodzeń w ramach innych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym przez koronawirusa.

W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem rząd musi przygotować pomoc dla wszystkich osób dotkniętych tą sytuacją. W przygotowanym projekcie zarówno samozatrudnieni, jak i osoby na umowach cywilnoprawnych będą mogli ubiegać się o wsparcie. Jednak należy pamiętać, że czekamy jeszcze na zatwierdzenie tej pomocy oraz szczegóły jej udzielania.