Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się w polskiej rzeczywistości coraz bardziej popularne. Przedsiębiorcy którzy zdecydują się na taki krok, rezygnując z nieuprawnionych, krzywdzących uprzedzeń, będą mogli nie tylko liczyć na zdobycie oddanych, wykwalifikowanych pracowników, ale również na szereg benefitów, ułatwiających im współpracę z osobami niepełnosprawnymi. O czym trzeba pamiętać przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Jak wygląda kwestia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego? Ile wynosi miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Ile wynosi pełny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Definicja osoby niepełnosprawnej i stopnie niepełnosprawności

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych wiąże się nie tylko z szeregiem obowiązków, ale również korzyści. Niemniej, żeby w pełni zrozumieć zachodzące zjawisko, należy zdefiniować kim właśnie jest osoba niepełnosprawna. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, odmienne niż w przypadku osób zdrowych oczekiwania, co przekładać się może (choć nie musi) na jakość czy szybkość jej pracy. Wiele osób niepełnosprawnych zmaga się w tym kontekście z szeregiem krzywdzących mitów i stereotypów na swój temat - w odpowiedzi na ten fakt powstały rozmaite przepisy, mające na celu zwiększenie ich obecności na rynku pracy i w społeczeństwie.

Przedsiębiorca który chciałby zaliczyć osoby niepełnosprawne do grona swych pracowników powinien mieć na względzie, że istnieją trzy stopnie niepełnosprawności - to właśnie one, na podstawie odrębnych przepisów, determinować będą prawa pracownicze osób niepełnosprawnych, obowiązki pracodawcy względem nich, a także benefity, jakie dzięki ich zatrudnieniu może uzyskać pracodawca. Mowa tu o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, mówić będziemy wyłącznie o naruszonej sprawności organizmu, powodującej zauważalne obniżenie zdolności do wykonywania pracy, choć nie tak uciążliwe jak w przypadku pozostałych osób niepełnosprawnych - mogą to być na przykład cukrzycy. Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą już potrzebować pomocy przy wykonywaniu niektórych czynności lub potrzebować określonego przystosowania stanowisk pracy do swojej choroby. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się z kolei osoby, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki osób trzecich dla zapewnienia sobie jakichkolwiek standardów egzystencji.

Z jakimi obowiązkami wiąże się zatrudnienie osoby niepełnosprawnej?

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, powinien w pierwszej kolejności mieć na względzie ciążące na nim obowiązki. Wśród fundamentalnych, stanowiących nie tylko kwestię uregulowaną prawem, ale i dobrym wychowaniem, będzie przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz znacznym stopniu niepełnosprawności, będzie to wymóg usankcjonowany prawnie.

Pamiętać ponadto należy, że w myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy. Wynosi on 15 minut i wlicza się go do czasu pracy. Wśród równie istotnych obowiązków, o jakich przedsiębiorca musi pamiętać, znajdzie się wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej czy kwestia przysługującego jej dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, trzeba mieć baczenie na wystawiony jej przez lekarza stopnień niepełnosprawności - w dużej mierze to właśnie on determinuje czas pracy osoby niepełnosprawnej. Żadnych z tego rodzaju pracowników nie można zatrudniać ani w porze nocnej, ani w godzinach nadliczbowych - wyjątek od tej zasady może zaistnieć wyłącznie w sytuacji, gdy pracownika niepełnosprawnego zatrudnia się do pilnowania mienia, czy też na wniosek osoby zatrudnionej. W tej drugiej sytuacji, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną) musi na taką sytuację wyrazić zgodę.

Czas pracy osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może przekroczyć przewidzianych w Kodeksie Pracy 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, będzie to jedynie 7 godzin dziennie i maksymalnie 35 godzin tygodniowo.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy to prawo, które przysługuje osobom z umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności i wynosi 10 dni roboczych w skali roku kalendarzowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prawo to nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego przekraczającego 26 dni czy innego urlopu dodatkowego, wynikającego z odrębnych przepisów.

Zakład pracy chronionej

Warto w tym miejscu się zatrzymać i wspomnieć o tym, czym jest zakład pracy chronionej. Nie jest to, jak mogłoby się mylnie wydawać, każde przedsiębiorstwo zatrudniające osoby niepełnosprawne. W myśl ustawy, jest to przedsiębiorstwo o specjalnym statusie prawnym, przystosowane do zatrudniania osób o wyższych stopniach niepełnosprawności. Otrzymanie takiego statusu nie jest łatwe i wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków, w tym ze stworzeniem Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niemniej, przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie takiej formy działalności, może liczyć na szereg zwolnień podatkowych, dofinansowania do kredytów, czy zwrotu kosztów zakupów i remontów, jeżeli ich przeznaczeniem jest dostosowanie istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (lub tworzenie nowych stanowisk).

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego - korzyści dla pracodawcy

Jednym z podstawowych benefitów, jakie przedsiębiorca może uzyskać w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, będzie dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego i wygląda następująco:

Rzeczone dofinansowanie wypłacane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak wyłącznie przy założeniu, że pracownik został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorca może również liczyć na zwrot kosztów związany z samym utworzeniem bądź adaptacją środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zakładów pracy chronionej.

Praca dla osoby niepełnosprawnej - w jakich zawodach najłatwiej ją znaleźć?

Biorąc pod uwagę stale wzrastającą ilość zakładów pracy chronionej na terenie naszego kraju, a także rosnącą świadomość przedsiębiorców i coraz większą popularność zatrudniania osób niepełnosprawnych, można by zaryzykować stwierdzenie, że osoba niepełnosprawna może znaleźć stabilne zatrudnienie niemalże w każdym zawodzie - szczególnie, gdy mówimy o osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności, wówczas nawet zawody czysto fizycznej natury nie są w jej przypadku wykluczone.

W przypadku osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności, praca fizyczna może być trudniej dostępna, choć nadal jest spotykana w przypadku sektora produkcyjnego. Do najczęstszych miejsc pracy osób tego rodzaju należeć jednak będzie administracja, branża finansowa (głównie księgowość), szeroko pojęta obsługa klienta niewymagająca zbyt dużej aktywności fizycznej, czy nawet branża IT i marketing.

Gdzie najlepiej szukać zatrudnienia jako osoba niepełnosprawna?

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie ważne jaka praca Cię interesuje - nawet jako osoba niepełnosprawna znajdziesz ją bez problemu, o ile tylko będziesz wiedzieć gdzie należy jej szukać. Wśród trzech dostępnych dla Ciebie metod, jedna z nich wyróżnia się swą efektywnością na tle pozostałych - chodzi oczywiście o internet. Niemniej, pozostałe również mogą okazać się właściwe dla Twojego przypadku.

Portale internetowe

Wszelkiego rodzaju portale internetowe, takie jak na przykład GoWork, stanowią pierwszy wybór wszystkich przedsiębiorców poszukujących nowych rąk do pracy. To właśnie dzięki nim mają oni możliwość skrócenia czasu rekrutacji nawet o kilka tygodni, bez trudu weryfikując nawet kilkadziesiąt nadsyłanych ku nim aplikacji w ciągu dnia. Kandydaci z kolei mogą przebierać w ofertach, bez problemu odpowiadając swoim CV na dziesiątki intratnych ofert.

Wynika stąd zatem, że jeżeli zależy Ci na pilnym znalezieniu zatrudnienia, to najlepszym co możesz zrobić będzie rzut oka na nowe oferty pracy z Zielonej Góry lub innego miasta na GoWork - aplikuj szybko, a być może już jutro otrzymasz zaproszenie na rozmowę o pracę!

Osobisty kontakt z pracodawcą

W niektórych przypadkach, warto pokusić się o osobisty kontakt z pracodawcą i złożenie swojego CV w siedzibie jego firmy - szczególnie, gdy chodzi nam po głowie zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej. Niemniej, musisz mieć na względzie, że jeżeli pracodawca nie prowadzi aktualnie rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, to jedynym co możesz zrobić będzie postaranie się o to, by wypaść przed nim jak najlepiej, potencjalnie zwiększając swoje szanse na to, że Twoja kandydatura zostanie priorytetowo wzięta pod uwagę w trakcie najbliższego naboru.

Powiatowy Urząd Pracy Ostatnią z godnych rozważenia opcji jest wizyta w powiatowym urzędzie pracy. Wbrew obiegowej opinii, prezentowane w nim oferty dotyczyć mogą nie tylko pracowników fizycznych o niewielkim doświadczeniu czy niskich kwalifikacjach, ale także wybitnej klasy specjalistów, legitymujących się wykształceniem wyższym. Na problemy z zatrudnieniem w tym miejscu nie będą narzekać również osoby niepełnosprawne - przedsiębiorcy poszukują ich również w tym miejscu.

Artykuł sponsorowany