Brak wyników wyszukiwania.
Autor: Aleksandra Konopacka
Publikacje:
Tytuł
Etat i działalność a składki ZUS - jakie są obowiązkowe ubezpieczenia? 2017-06-20 Czytaj więcej
Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy 2017-06-19 Czytaj więcej
Minimalna stawka godzinowa - ile wynosi i jak ją ustalić? 2017-06-09 Czytaj więcej
Składki na ubezpieczenia społeczne - dwa sposoby rozliczania 2017-06-07 Czytaj więcej
Komu przysługuje renta rodzinna i jak się o nią starać? 2017-03-28 Czytaj więcej
Umowa uaktywniająca - najważniejsze informacje 2017-03-06 Czytaj więcej
Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - kiedy ustalamy 2017-02-23 Czytaj więcej
Szkolenie pracownika w dniu wolnym - jaka rekompensata w zamian? 2017-02-21 Czytaj więcej
Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe - ile wynosi ich limit? 2017-02-20 Czytaj więcej
Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia pracownika 2017-02-08 Czytaj więcej
Wypadek przy pracy - kiedy można o nim mówić? 2016-12-06 Czytaj więcej
Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika - obowiązki i korzyści 2016-10-28 Czytaj więcej
Przejęcie zakładu pracy a rozliczenie zatrudnionych pracowników 2016-10-25 Czytaj więcej
Praca w dniu, na który przysługuje zwolnienie lekarskie 2016-10-25 Czytaj więcej
Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy 2016-10-25 Czytaj więcej
Staż z urzędu pracy i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wliczone do stażu zatrudnienia 2016-10-24 Czytaj więcej
Pierwsza pomoc w firmie - jakie obowiązki ma pracodawca? 2016-10-24 Czytaj więcej
Wypłata wyrównania świadczenia chorobowego w raportach ZUS 2016-10-24 Czytaj więcej
Przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi 2016-10-24 Czytaj więcej
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy – krok po kroku 2016-10-24 Czytaj więcej
Choroba pracownika a urlop bezpłatny 2016-10-21 Czytaj więcej
Jak wypełnić ZUS ZZA? 2016-10-21 Czytaj więcej
Lista płac - jak ją sporządzić? 2016-10-21 Czytaj więcej
Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS 2016-10-18 Czytaj więcej
Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie 2016-10-18 Czytaj więcej
Ubezpieczenie wypadkowe - czym jest i kogo obejmuje? 2016-10-18 Czytaj więcej
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć? 2016-10-18 Czytaj więcej
Regulamin pracy - kiedy należy go utworzyć? 2016-10-18 Czytaj więcej
Praca zmianowa 2016-10-18 Czytaj więcej
Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia 2016-10-14 Czytaj więcej
Zwolnienie pracownika, który przebywa w tymczasowym areszcie 2016-10-14 Czytaj więcej
Rozliczenia przedsiębiorcy z ZUS po zatrudnieniu pracownika 2016-10-14 Czytaj więcej
Zasiłek opiekuńczy, a złożenie pełnej dokumentacji 2016-10-14 Czytaj więcej
Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży 2016-10-14 Czytaj więcej
Właściwość miejscowa sądu pracy - jak ustalić prawidłowy adres? 2016-10-14 Czytaj więcej
Rozwiązanie umowy po długiej chorobie 2016-10-14 Czytaj więcej
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy 2016-10-12 Czytaj więcej
Wręczenie wypowiedzenia umowy a późniejsza absencja chorobowa pracownika 2016-10-12 Czytaj więcej
Pakiety medyczne w podstawie wymiaru składek ZUS 2016-10-12 Czytaj więcej
Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wypłata wynagrodzenia 2016-10-12 Czytaj więcej
Wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto lub brutto 2016-10-12 Czytaj więcej
Godziny nadliczbowe osoby pracującej na część etatu 2016-10-12 Czytaj więcej
Dodatki do wynagrodzenia a wymiar wynagrodzenia chorobowego 2016-10-12 Czytaj więcej
Ulga w składce FP a wiek przedsiębiorcy 2016-10-11 Czytaj więcej
Wykonywanie działalności gospodarczej w okresie choroby 2016-10-11 Czytaj więcej
Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego 2016-10-11 Czytaj więcej
Urlop wypoczynkowy – 35 dni w roku 2016-10-10 Czytaj więcej
Świadectwo szkolne a staż pracy 2016-09-22 Czytaj więcej
Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego 2016-08-19 Czytaj więcej
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez organ ewidencyjny 2016-08-19 Czytaj więcej
Zerowa podstawa wymiaru składek a raporty rozliczeniowe 2016-08-17 Czytaj więcej
Nieobecność w pracy a pomniejszenie wymiaru urlopu 2016-07-08 Czytaj więcej
Praca w ruchu ciągłym - jak ją zaplanować 2016-06-03 Czytaj więcej
Staż pracy - czym jest oraz z czego się składa? 2016-05-15 Czytaj więcej
Czas pracy osoby niepełnosprawnej - podstawowe informacje 2016-04-25 Czytaj więcej
Wynagrodzenie członka zarządu - rozliczenie 2016-04-20 Czytaj więcej
Umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim 2016-04-15 Czytaj więcej
Mieszkanie służbowe - obowiązki względem ZUS i urzędu skarbowego 2016-04-14 Czytaj więcej
Przedsiębiorca pracujący na umowę zlecenie a ZUS - zmiany w opłacaniu 2016-04-05 Czytaj więcej
Umowy na czas określony - zmiany i przepisy przejściowe 2016-04-04 Czytaj więcej