Brak wyników wyszukiwania.
Autor: Julita Podhorodecka
Publikacje:
Tytuł
Powrót do pracy na urlopie rodzicielskim - zmniejszenie wymiaru etatu 2017-07-10 Czytaj więcej
ZFŚS - zasady naliczania i odprowadzania odpisów 2017-06-05 Czytaj więcej
Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a podstawa zasiłku chorobowego 2017-02-28 Czytaj więcej
Podstawa wynagrodzenia chorobowego przy zmianie wymiaru etatu 2017-02-02 Czytaj więcej
Nieterminowe złożenie deklaracji PIT-11 - konsekwencje 2017-01-31 Czytaj więcej
Młodociani pracownicy a składki ZUS 2017-01-31 Czytaj więcej
Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie 2017-01-31 Czytaj więcej
Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór z omówieniem 2017-01-04 Czytaj więcej
Skierowanie na badania - wzór z omówieniem 2016-12-29 Czytaj więcej
Deklaracja PIT-11 dla pracownika małoletniego 2016-12-29 Czytaj więcej
Kontrakt menedżerski z przedsiębiorcą - opodatkowanie i składki ZUS 2016-12-27 Czytaj więcej
Urlop wychowawczy pracownika - jakie dokumenty do ZUS 2016-11-21 Czytaj więcej
Składki ZUS członka zarządu 2016-11-17 Czytaj więcej
Nowa działalność a składka zdrowotna 2016-11-16 Czytaj więcej
Składki ZUS - etat i działalność 2016-11-14 Czytaj więcej
Czas pracy - podstawowe zagadnienia 2016-10-28 Czytaj więcej
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika na 1/8 etatu 2016-10-28 Czytaj więcej
Rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika 2016-10-28 Czytaj więcej
Ubezpieczenie zdrowotne a zamknięcie działalności gospodarczej 2016-10-27 Czytaj więcej
Urlop macierzyński przed porodem - obowiązki pracodawcy 2016-10-27 Czytaj więcej
Zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia przez ZUS a pozorność umowy o pracę 2016-10-25 Czytaj więcej
Czym jest FP oraz FGŚP oraz kogo dotyczy obowiązek opłacania składek? 2016-10-25 Czytaj więcej
Czy skierowanie pracownika na badania lekarskie jest obowiązkiem pracodawcy? 2016-10-24 Czytaj więcej
Jak wyliczać wynagrodzenie chorobowe? 2016-10-24 Czytaj więcej
Ubezpieczenie społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą 2016-10-24 Czytaj więcej
Składki preferencyjne - jak z nich korzystać? 2016-10-24 Czytaj więcej
Premia uznaniowa a premia regulowana 2016-10-18 Czytaj więcej
Śmierć pracownika - obowiązki pracodawcy 2016-10-18 Czytaj więcej
Przechowywanie dokumentacji pracownika po ustaniu zatrudnienia 2016-10-14 Czytaj więcej
Jak wypełnić ZUS ZUA? 2016-10-14 Czytaj więcej
Minimalny okres zawieszenia działalności a składki ZUS 2016-10-13 Czytaj więcej
Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę 2016-10-12 Czytaj więcej
Zwolnienie chorobowe osoby współpracującej 2016-10-11 Czytaj więcej
Ubezpieczenie zdrowotne ZUS 2016-10-11 Czytaj więcej
Jak uporać się z nadpłatą w ZUS 2016-10-11 Czytaj więcej
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników 2016-10-11 Czytaj więcej
Obliczanie wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 2016-10-11 Czytaj więcej
Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną przed nawiązaniem stosunku pracy? 2016-10-11 Czytaj więcej
Świadczenia urlopowe 2016-10-10 Czytaj więcej
Urlop wypoczynkowy 2016-10-07 Czytaj więcej
Najczęstsze błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS 2016-10-07 Czytaj więcej
Jak wyliczać wynagrodzenie urlopowe? 2016-10-06 Czytaj więcej
Dokumenty do ZUS w celu wypłaty zasiłków 2016-10-06 Czytaj więcej
Rozwiązanie umowy zlecenie 2016-10-06 Czytaj więcej
Jak wypełnić ZUS ZWUA? 2016-10-05 Czytaj więcej
Zasady wypełniania dokumentu płatniczego ZUS krok po kroku 2016-10-05 Czytaj więcej
Zwolnienie lekarskie - kontrola pracownika 2016-10-05 Czytaj więcej
Zatrudnianie rodziny a składki ZUS 2016-10-05 Czytaj więcej
Okulary dla pracownika - zwrot kosztów a przychód 2016-10-05 Czytaj więcej
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2016-10-04 Czytaj więcej
Choroba zleceniobiorcy w raportach ZUS 2016-09-23 Czytaj więcej
Zasiłek macierzyński a rozliczenie z ZUS 2016-09-23 Czytaj więcej
Przywrócenie pracownika do pracy 2016-09-22 Czytaj więcej
Kwota wolna od potrąceń - czym jest i jak ją wyliczać? 2016-09-08 Czytaj więcej
Koniec małego ZUS a obowiązki po stronie przedsiębiorcy 2016-08-16 Czytaj więcej
Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy 2016-07-19 Czytaj więcej
Świadczenia finansowane z ZFŚS - wszystko co warto wiedzieć 2016-07-15 Czytaj więcej
Wynagrodzenie zasadnicze - czym jest i je ustalić? 2016-06-28 Czytaj więcej
Czas pracy osoby niepełnosprawnej 2016-06-21 Czytaj więcej
Zmniejszenie wymiaru etatu - konsekwencje 2016-06-17 Czytaj więcej
Rzeczpospolita
ZUS: Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy a zasiłek macierzyński Czytaj więcej
Infor
Zasady ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego Czytaj więcej
Zasady zatrudniania osób niepełnoletnich do prac sezonowych Czytaj więcej
Umowy zlecenia i o dzieło a umowa o pracę Czytaj więcej
VAT.pl
Kontrakt menedżerski z osobą prowadzącą działalność. Opodatkowanie i składki ZUS Czytaj więcej
Firma może zlecić kontrolę chorego pracownika Czytaj więcej
Poznaj różnice między delegowaniem a podróżą służbową Czytaj więcej
Choroba przedsiębiorcy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego Czytaj więcej
Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czytaj więcej
Interia
Zatrudnianie młodzieży w okresie wakacyjnym Czytaj więcej na http://praca.interia.pl/news-zatrudnianie-mlodziezy-w-okresie-wakacyjnym,nId,1852046#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome Czytaj więcej
Zasiłek macierzyński: Jak ustalić jego wysokość? Czytaj więcej
Egospodarka
Państwowa Inspekcja Pracy: czym się zajmuje? Czytaj więcej
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych podatkiem dochodowym Czytaj więcej
Świadectwo pracy a umowy na czas określony Czytaj więcej
Zwolnienie chorobowe w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego Czytaj więcej
Oddelegowanie a podróż służbowa: poznaj różnice Czytaj więcej
Okulary korekcyjne dla pracodawcy i pracownika w podatku dochodowym Czytaj więcej
Świadczenia chorobowe na przełomie roku Czytaj więcej
Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czytaj więcej
Praca dla nieletnich w okresie wakacyjnym Czytaj więcej
Umowy śmieciowe a umowa o pracę Czytaj więcej
PulsHR
Jak zatrudniać niepełnoletnich? Czytaj więcej
Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czytaj więcej
Umowa o pracę a umowy Czytaj więcej
Inne serwisy
Jaka pensja, takie świadczenie dla matki Czytaj więcej
Zatrudniasz młodzież w okresie wakacyjnym? Czytaj więcej
Zatrudnianie młodzieży w okresie wakacyjnym Czytaj więcej
Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czytaj więcej
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - jak go ustalić? Czytaj więcej
Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czytaj więcej
Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy Czytaj więcej
Zatrudnianie młodzieży w okresie wakacyjnym Czytaj więcej
Umowy śmieciowe a umowa o pracę Czytaj więcej
Państwowa Inspekcja Pracy - czym się zajmuje? Czytaj więcej
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - jak ją ustalić? Czytaj więcej
Puls HR
Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? Czytaj więcej
Jak zatrudniać niepełnoletnich? Czytaj więcej