Brak wyników wyszukiwania.
Tytuł

Zaświadczenie o wysokości dochodu - wzór z omówieniem

Urząd skarbowy na wniosek zainteresowanego wydaje zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok. Dokument potwierdza informacje, jakimi dysponuje organ - dochody oraz obroty działalności gospodarczej. Pobierz za darmo wzór pisma w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Dokument OT - przyjęcie ŚT do użytkowania - wzór z omówieniem

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji wymaga dopełnienia kilku formalności. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić dokument OT (przyjęcie środka trwałego do użytkowania) i pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne - wzór z omówieniem

Przedsiębiorca może przekazać na cele prywatne określone składniki majątku, wykorzystywanego w firmie. Dowiedz się, jak sporządzić protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Faktura korygująca - wzór z szerokim omówieniem

Faktura korygująca to jeden z podstawowych dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Sprawdź, jak poprawnie powinna być wystawiona faktura korygująca i jakie dane powinna zawierać. Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Faktura VAT - wzór ze szczegółowym omówieniem

Faktura VAT jest dokumentem wystawianym przez czynnych podatników VAT, potwierdzającym dokonanie transakcji, zwłaszcza, jeśli drugą stroną jest przedsiębiorca. Dowiedz się, jak skonstruować fakturę VAT oraz pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC!
Czytaj więcej

Faktura VAT marża - wzór z dokładnym omówieniem

Faktura VAT marża jest dokumentem, który podlega szczególnej procedurze rozliczania podatku VAT - tylko od marży, a nie od całej wartości sprzedaży. Dowiedz się, jak wystawić fakturę VAT marża i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Każdy kto choć raz ubiegał się o kredyt czy miejsce w przedszkolu dla swojej pociechy wie, że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest czasami naprawdę niezbędne. Pobierz darmowy wzór takiego zaświadczenia w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Podanie o pracę - wzór z omówieniem

Odpowiednio napisane podanie o pracę jest ważne. To właśnie ono ma wpływ na pierwsze wrażenie potencjalnego pracodawcy. Sprawdź, jak powinno wyglądać podanie o pracę oraz co należy w nim zawrzeć. Pobierz też jego darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Faktura pro forma - wzór z dokładnym omówieniem

Faktura pro forma jest dokumentem często spotykanym w obrocie gospodarczym. Pozornie nie rożni się niczym od dokumentów sprzedaży, jest jednak traktowana inaczej. Dowiedz się, jak wystawić fakturę pro forma i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Przyjęcie z zewnątrz PZ - wzór z omówieniem

Przyjęcie z zewnątrz to inaczej dokument PZ, który potwierdza przyjęcie do magazynu materiałów lub towarów z zewnątrz. Sprawdź, w naszym artykule jak prawidłowo sporządzić taki dokument i pobierz za darmo wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Dowód wpłaty KP - wzór z rzeczowym omówieniem

W obrocie gospodarczym przyjęło się potwierdzanie przyjęcia gotówki za pomocą druku KP (kasa przyjęła). Dowiedz się, jak poprawnie wypełnić dowód wpłaty KP i pobierz za darmo wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa) - wzór z omównieniem

Nota księgowa obciążeniowo-uznaniowa stosowana jest przeważnie w sytuacjach, gdy dokumentowana jest transakcja niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Może być podstawą ujęcia kosztu w KPiR. Pobierz za darmo wzór dokumentu w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Potwierdzenie sald - wzór z szerokim omówieniem

Potwierdzenie sald stanowi jedną z podstawowych form inwentaryzacji, która powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. Polega na potwierdzeniu wzajemnych rozrachunków między przedsiębiorcami. Pobierz za darmo wzór dokumentu w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Zbiorcza nota korygująca - wzór z omówieniem

Notę korygującą może wystawić nabywca, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych wartościowych. Pobierz za darmo wzór dokumentu nota korygująca w formacie PDF lub DOC.
Czytaj więcej

Wezwanie do zapłaty - wzór z rzeczowym omówieniem

Jeśli kontrahent spóźnia się z uregulowaniem należności należy mu "przypomnieć" o uregulowaniu należności. W tym celu można posłużyć się wezwaniem do zapłaty. Dowiedz się, jak sporządzić wezwanie do zapłaty i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Wydanie zewnętrzne WZ - wzór z omówieniem

Dowód wydania na zewnątrz, czyli druk WZ, to dowód rozchodu towaru lub materiału, powszechnie używany w obrocie gospodarczym. Dowiedz się, jak poprawnie wypełnić druk wydanie zewnętrzne WZ i pobierz za darmo jego wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Dowód wypłaty KW - darmowy wzór z omówieniem

Dowód wypłaty, czyli druk KW jest dowodem kasowym, który używany jest powszechnie w obrocie gospodarczym. Skrót KW oznacza "kasa wydała", czyli wypłatę gotówki z kasy. Dowiedz się, jak wypełnić druk KW i pobierz za darmo wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Protokół odbioru dzieła - wzór z omówieniem

Przekazanie dzieła jest kluczowym elementem każdej transakcji. Na jego podstawie zamawiający może ocenić czy umowa została właściwie zrealizowana. Dowiedz się, jak skonstruować protokół odbioru dzieła i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór z omówieniem

Podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą wystawiać faktur ani rachunków. Dowiedz się, jak wygląda ewidencja sprzedaży bezrachunkowej i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Faktura bez VAT - wzór z omówieniem

Podatnicy, których nowelizacja ustawy o VAT zwolniła z obowiązku płacenia tego podatku, również mogą wystawiać faktury. Dowiedz się, jak powinna zostać wystawiona faktura bez VAT i pobierz jej darmowy wzór w dwóch formatach PDF lub DOCX!
Czytaj więcej

Ewidencja prezentów o małej wartości - wzór z omówieniem

W przypadku prezentów o wartości pomiędzy 10 a 100 zł niezbędne jest odpowiednie udokumentowanie faktu przekazania upominku kontrahentowi. Służy do tego ewidencja prezentów o małej wartości. Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej - wzór z omówieniem

Osoba obsługująca kasę fiskalną może popełnić błąd. Przepisy dotyczące rejestrowania sprzedaży uwzględniają taką możliwość. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ewidencja oczywistych pomyłek na kasie fiskalnej i pobierz wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Dowód wewnętrzny - wzór z dokładnym omówieniem

Niekiedy podstawę ewidencji przychodów i kosztów firmy stanowią faktury i rachunki. Przepisy dają jednak taką możliwość w stosunku do dowodu wewnętrznego.Dowiedz się, jak skonstruować dowód wewnętrzny i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Protokół zniszczenia towaru - wzór z omówieniem

Żeby zgodnie z przepisami udokumentować zniszczenie lub utracenie towarów handlowych konieczne jest sporządzenie protokołu zniszczenia towaru. Dowiedz się, jak sporządzić protokół zniszczenia towaru i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Zestawienie dowodów zwiększenia kosztów - wzór z omówieniem

Przepisy podatkowe zobowiązują przedsiębiorców do dokonania korekty kosztów w związku z nieopłaceniem faktur. Dowiedz się jak wystawić zestawienie dowodów zwiększenia kosztów po ich opłaceniu i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Protokół zwrotu towaru - wzór z omówieniem

Sprawdź, kto może wystawić protokół zwrotu towaru? Co powinien zawierać? W jakiej sytuacji można się nim posługiwać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak wystawić protokół zwrotu towaru oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Nota odsetkowa - wzór z omówieniem

Nota odsetkowa jest dokumentem szczególnie ważnym, jeśli chodzi o dochodzenie odsetek z tytułu niezapłaconej należności od kontrahenta. Dowiedz się, jak poprawnie wystawić notę odsetkową i pobierz darmowy wzór z omówieniem w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Ewidencja wyposażenia - wzór z omówieniem

Żadne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez j podstawowego wyposażenia. Przedsiębiorca musi także o ujęcie ich w ewidencji. Dowiedz się, jak powinna wyglądać ewidencja wyposażenia i pobierz darmowy wzór z omówieniem w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Polecenie księgowania PK - wzór z omówieniem

Polecenie księgowania PK tworzone jest na podstawie innych dokumentów w celu dokumentowania operacji wewnętrznych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak poprawnie skonstruować polecenie księgowania PK i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Faktura zaliczkowa - wzór z omówieniem

Otrzymanie zaliczki, zadatki i przedpłaty od kontrahenta należy odpowiednio udokumentować. Służy do tego faktura zaliczkowa. Dowiedz się, jak poprawnie ją wystawić oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!
Czytaj więcej

Przesunięcie międzymagazynowe MM - wzór z omówieniem

By dobrze zarządzać przepływem materiałów i towarów, przedsiębiorca powinien prowadzić dokumentację magazynową. Dowiedz się, jak skonstruować dokument magazynowy mm, czyli przesunięcie międzymagazynowe i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów podróży służbowej - wzór z omówieniem

Podróże służbowe często stanowią nieodłączny element wykonywania pracy. Pewne wydatki z nimi związane można zaksięgować jako koszty podatkowe. Dowiedz się więcej, jak powinno wyglądać rozliczenie kosztów podróży służbowej! Przeczytaj nasz artykuł!
Czytaj więcej

Dowód zwiększenia kosztów - wzór z omówieniem

Jeżeli przedsiębiorca zalega z opłatami za towar lub usługę, powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodu w KPiR. Dowiedz się, jak skonstruować dowód zwiększenia kosztów i pobierz darmowy wzór PDF!
Czytaj więcej

Dokument wewnętrzny opodatkowania (faktura wewnętrzna) - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy nie raz spotkają się w sytuacją, w której czynność nie będzie wymagała wystawienia faktury, ale wywoła obowiązek opodatkowania VAT. Dowiedz się, jak skonstruować dokument wewnętrzny opodatkowania i pobierz wzór w formacie PDF i DOC!
Czytaj więcej

Kilometrówka dla celów VAT - wzór z omówieniem

Aby dokonać odliczenia 100% od nabycia samochodów osobowych oraz wydatków eksploatacyjnych, należy prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu. Dowiedz się, jak powinna wyglądać kilometrówka dla celów VAT i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Lista obecności - wzór z omówieniem

Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Może on używać do tego listy obecności. Dowiedz się, jak powinna wyglądać lista obecności i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Dowód korekty kosztu - wzór z omówieniem

Przedsiębiorca zalegający z płatnościami za towar powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodu zapisane w KPiR. Dowiedz się, jak prawidłowo skonstruować dowód korekty kosztu i pobierz jego darmowy wzór w formacie PDF!
Czytaj więcej

Zestawienie korekty kosztów - wzór z omówieniem

Zgodnie ze zmianą przepisów w ustawie o podatku dochodowym, należy wskazać sposób, w jakim dokonuje się korekty kosztów w KPiR. Dowiedz się, jak sporządzić zestawienie korekty kosztów i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej