Brak wyników wyszukiwania.
Tytuł

Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku - wzór z omówieniem

Ordynacja podatkowa wskazuje, że nadpłatę podatku powinno się zaliczyć na poczet zaległości podatkowych. Czasem konieczna jest do tego prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku. Pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF i DOC!
Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór z omówieniem

Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony, może zostać wypowiedziana w każdej chwili, a ta na czas określony - tylko, gdy strony przewidziały to w umowie. Dowiedz się, jak napisać wypowiedzenie umowy najmu i pobierz darmowe wzory w formacie PDF i DOC!
Czytaj więcej

Czynny żal - wzór ze szczegółowym omówieniem

Za zaniedbanie jednego z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, czyli płacenia podatków, grożą konsekwencje prawne. Aby uniknąć kary, może skorzystać z czynnego żalu. Dowiedz się, jak skonstruować czynny żal i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOC!
Czytaj więcej

Prośba o odroczenie terminu płatności faktury - wzór z omówieniem

Przedsiębiorca, który ma problem z płynnością finansową i nie jest w stanie uregulować zobowiązania wobec kontrahenta, może wystosować do niego prośbę o zmianę terminu. Pobierz za darmo wniosek o odroczenie terminu płatności faktury w formacie PDF i DOC!
Czytaj więcej

Wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS - wzór z omówieniem

ZUS oferuje przedsiębiorcom pewne udogodnienia, między innymi możliwość rozłożenia na raty zaległych składek ZUS. Dowiedz się, jak skonstruować wniosek o rozłożenie na raty zaległych składek ZUS i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Zgoda na publikację wizerunku pracownika - wzór z omówieniem

Zdjęcie lub nagranie pracownika zawiera jego dane osobowe, pracodawca nie może więc nimi swobodnie rozporządzać - musi uzyskać pozwolenie podwładnego. Jak wygląda zgoda na publikację wizerunku pracownika? Sprawdź i pobierz darmowy wzór w PDF lub DOC!
Czytaj więcej

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór z omówieniem

Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury. Co powinien zawierać taki dokument? Dowiedz się, czytając nasz artykuł. Pobierz darmowy wzór zawiadomienia w formacie doc i pdf!
Czytaj więcej

Oświadczenie o kompensacie - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy mogą rozliczać wzajemne należności i zobowiązania za pomocą kompensaty. Umożliwia ona bezgotówkowe rozliczenia przy braku płynnych środków płatniczych. Pobierz bezpłatne oświadczenie o kompensacie w formacie pdf lub doc. Dowiedz się więcej!
Czytaj więcej

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór z omówieniem

Przepisy kodeksu pracy nie narzucają formy udzielenia urlopu wypoczynkowego, jednak przyjęto, że pracownik powinien złożyć wniosek o jego udzielenie. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek o urlop wypoczynkowy i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC
Czytaj więcej

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej - wzór z omówieniem

W przypadku gdy ze względu na zdarzenia losowe przedsiębiorca nie jest w stanie zapłacić zaległości wobec urzędu skarbowego, może ubiegać się o odroczenie terminu zapłaty. Pobierz za darmo wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej!
Czytaj więcej

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Przedsiębiorca ma możliwość przekazania prywatnego majątku na potrzeby swojej firmy. Dowiedz się, jak poprawnie skonstruować oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!
Czytaj więcej