Kilometrówka dla celów PIT a kilometrówka dla celów VAT - podobieństwa i różnice

Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności gospodarczej prywatne samochody osobowe, znają dobrze kwestie dotyczące kilometrówki dla celów PIT. Od 1 kwietnia 2014 r. z mechanizmem ewidencji przebiegu pojazdów muszą zapoznać się ponadto przedsiębiorcy, którzy w swojej...
Wzory umów
Wzory dokumentów
Wzory pism
Formularze
Ebooki