Z początkiem 2014 roku przepisy dotyczące odliczenia podatku VAT ulegną całkowitej zmianie. Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy - w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług.

Powyższa zasada uzależnia moment odliczenia podatku VAT przez nabywcę od chwili, gdy powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Z kolei przepisy ogólne ustawy, która obowiązuje do końca bieżącego roku określają, że podatek VAT może być odliczony przez podatnika w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę lub dokument celny. W związku z nadchodzącymi zmianami, od roku 2014 posiadanie faktury nie zawsze będzie konieczne do odliczania podatku VAT w przypadku zasad ogólnych.

Czy oznacza to, że faktura okaże się nieobowiązkowa?

Zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (mającej wejść w życie od stycznia 2014 r.), w określonych przypadkach posiadanie faktury będzie niezbędne, by móc skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT.

Należy dodać, że pkt 1 określa prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów czy usług, importu towarów lub wpłacenia zaliczki, nie wcześniej niż za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Przykład 1.

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i rozlicza się w systemie miesięcznym.

Dnia 12 stycznia 2014 r. zamówił towary potrzebne do produkcji. Zamówienie zostało dostarczone z dniem 31 stycznia, zaś faktura trafiła do podatnika w marcu 2014 roku. Kiedy zatem może dokonać odliczenia podatku VAT?

Podatnik może dokonać odliczenia podatku nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury w deklaracji VAT-7 za marzec 2014 roku, co zostało określone w art. 86 ust. 10b pkt 1.

Przykład 2.

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i rozlicza się w systemie kwartalnym. 12 stycznia 2014 roku zamówił towary potrzebne do produkcji. Zamówienie zostało dostarczone z dniem 31 stycznia, zaś faktura trafiła do podatnika w marcu 2014 roku. Kiedy zatem może dokonać odliczenia podatku VAT?

Podatnik może dokonać odliczenia podatku nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2014 roku, co zostało określone w art. 86 ust. 10b pkt 1.

Czy można odliczyć podatek VAT w terminie późniejszym?

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Księgowość Online

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Od 1 stycznia 2014 roku możliwe będzie odliczenie podatku VAT w terminie późniejszym, jednak - zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT - wyłącznie w określonych sytuacjach. Jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d oraz 10e, możliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Możliwość ta jest dopuszczalna przez ustawodawcę w sytuacji, kiedy prawo do odliczenia podatku VAT:

  1. powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług, powstał obowiązek podatkowy, a więc według zasad ogólnych określanych przez art. 86 ust. 10,

  2. w przypadku małego podatnika powstaje w okresie, w którym zastosował metodę kasową, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres dokonania zapłaty za te towary i usługi przez podatnika, co określono w art 86 ust. 10e,

  3. powstaje w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpis do rejestru; warunkiem obniżenia kwoty podatku należnego jest dokonanie przez podatnika zapłaty podatku, którego wykazano w dokumencie celnym, stanowiącym zgłoszenie uzupełniające i dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a,

  4. powstaje w rozliczeniu za okres otrzymania decyzji przez podatnika, którą określa art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34; warunkiem obniżenia kwoty podatku należnego, jest dokonanie zapłaty podatku na mocy decyzji o której mowa w art 86 ust. 10d przez podatnika.