Prowadzisz własną działalność i masz zamiar podpisać umowę z nowym kontrahentem? Najpierw sprawdź, czy jest godny Twojego zaufania! Przeczytaj, jak ustrzec się przed nierzetelnym klientem czy wspólnikiem.  W dzisiejszym poście prezentuję 5 sposobów na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta: Po pierwsze - Centrala Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Jeżeli stroną ma być przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - warto skorzystać z darmowych informacji udostępnionych przez Centralę Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na stronie CEIDG możemy zweryfikować, czy

  1. firma została zarejestrowana,
  2. została zawieszona,
  3. została wykreślona z rejestru.

Warto przy okazji porównać dane przedstawione nam z tymi, które widnieją na stronie CEIDG. Po drugie - Krajowy Rejestr Długów Dla kontrahentów działających spółce prawa handlowego - na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - przedsiębiorca ma prawo wglądu do pełnego odpisu, a w szczególności do działu IV, który informuje o:

  1. zobowiązaniach powstałych wobec urzędu skarbowego,
  2. zobowiązaniach powstałych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. przeprowadzonych egzekucjach komorniczych.

Właściciel firmy może również sprawdzić dane z działu VI, który informuje o przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym lub o ogłoszeniu upadłości firmy. Po trzecie SEED-on-Europa SEED-on-Europa to program udostępniony przez Komisję Europejską, dzięki któremu przedsiębiorca ma możliwość sprawdzenia danych kontrahenta w zakresie wyrobów akcyzowych, a w szczególności informacji dotyczących ważności numeru akcyzowego, rodzaju działalności, grupy wyrobów akcyzowych. Po czwarte -  VIES czyli potwierdzenie numeru VAT VIES to system, dzięki któremu przedsiębiorca ma prawo sprawdzić aktywność numeru VAT, jeżeli stroną jest kontrahent zagraniczny. Po piąte - pozostałe metody na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta: Każdy przedsiębiorca może we własnym zakresie:

  • sprawdzić opinie o kontrahencie w internecie,
  • zweryfikować firmę przez rozmowę telefoniczną
  • zwrócić się bezpośrednio do kontrahenta o wydanie druków rejestrowych - przede wszystkim zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.
  • sprawdzić posiadane przez kontrahenta certyfikaty wiarygodności (np. Rzetelna Firma)

Zobacz też:

dzień wolny za święto kalkulator netto