Niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, jednoosobowa działalność gospodarcza itd.) oraz branży działalności konieczne jest uzyskanie numeru REGON. Kod ten jest wykorzystywany przez państwowe instytucje statystyczne do prowadzenia raportów na temat funkcjonowania krajowej gospodarki. Jak zbudowany jest numer REGON dla polskich przedsiębiorstw? W artykule przedstawiamy przykładowy REGON.

Numer REGON — informacje podstawowe

Określenie tego kodu, tj. REGON, to skrótowiec od terminu: Rejestr Gospodarki Narodowej. Za prowadzenie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej jest odpowiedzialny Prezes GUS, czyli Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestr ten powstał w Polsce jeszcze w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, aczkolwiek od tamtego czasu przeszedł pewne istotne modyfikacje. Polski numer REGON ma swoje odpowiedniki w innych państwach, w tym między innymi w Austrii, Niemczech czy Chorwacji.

Do posiadania numeru REGON są zobowiązane następujące grupy podmiotów działających w Polsce:

  • osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
  • filie/oddziały wyżej wymienionych podmiotów,

przy czym uzyskanie tego kodu zawsze ma bezpłatny charakter.

Choć zdaniem niektórych numer REGON jest zbędny w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (krytycy ci są zdania, że wystarczające jest uzyskanie dla przedsiębiorstw numeru NIP), to w rzeczywistości system ten dzięki swojej prostocie umożliwia tworzenie i bieżące aktualizowanie statystyk dotyczących polskiego systemu gospodarczego.

Fakt, że numer Rejestru Gospodarki Narodowej nie jest „doceniany” w takim stopniu jak na przykład Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, wynika zapewne stąd, iż nie jest on już obowiązkowy na przykład podczas kontaktu z niektórymi organami administracji publicznej (tzn. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym). Ponadto, nie wymaga się umieszczania go na pieczątce firmowej, choć oczywiście wciąż jest to dopuszczalne.

Numer REGON — jaka jest jego budowa?

Jeśli chodzi o strukturę numeru Rejestru Gospodarki Narodowej, to wbrew pozorom nie jest ona zbyt skomplikowana. Numer REGON jest złożony z dziewięciu (dawniej siedmiu) cyfr, przy czym:

  • dwie pierwsze spośród cyfr mają na celu wskazanie, na terenie którego spośród szesnastu województw działa dane przedsiębiorstwo,
  • sześć następnych cyfr to numer właściwy, czyli unikalna seria dla danego podmiotu,
  • ostatnia cyfra jest tzw. cyfrą kontrolną. Liczba ta jest ustalana jako mod z sumy iloczynów poprzednich cyfr REGON oraz ich pozycji.

Poniżej przedstawiono przykładowy REGON:

38 0186266

Warto przy tym wspomnieć, że numer identyfikacyjny Rejestru Gospodarki Narodowej składa się w przypadku jednostki lokalnej (tj. filii lub oddziału) aż z czternastu cyfr. 14-cyfrowy REGON jest obligatoryjny między innymi dla takich podmiotów, które mają swoje siedziby na terenie różnych województw. Takie rozwiązanie wprowadzono w celu ujednolicenia całego systemu.