W naszym kraju z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw, a własną firmę zakładają coraz młodsze osoby. Wielu zastanawia się jednak, jaka jest minimalna granica wieku dla przedsiębiorcy? Czy trzeba osiągnąć pełnoletniość, aby móc na własny rachunek rozwijać działalność biznesową? Jak się okazuje, temat jest nieco złożony, ale warto poznać szczegóły.

Założenie firmy przez osobę niepełnoletnią - czy jest możliwe?

Nie jest tajemnicą, że wiele osób zdobywa swoją pierwszą pracę jeszcze przed 18. rokiem życia. Polski ustawodawca dopuszcza taką możliwość, a od 1 września 2018 roku znowelizowano przepisy prawa pracy i zmniejszono minimalny wiek z 16 do 15 lat. Czy podobne regulacje dotyczą prowadzenia własnej firmy? 

Kim jest przedsiębiorca?

Definicję przedsiębiorcy znajdziemy przede wszystkim w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Prawo przedsiębiorców, gdzie czytamy, że jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje jednak zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Działalność gospodarcza w szerokim rozumieniu musi mieć charakter zarobkowy, a także być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Co ważne, w przepisach nie znajdziemy jednak wskazania, jaka jest dolna granica wieku, jeśli chodzi o osoby, które mogą założyć firmę w naszym kraju.       

Własna działalność gospodarcza - od jakiego wieku?

Od ilu lat można założyć firmę? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ kluczową kwestią jest posiadanie zdolności do czynności prawnych, a więc możliwość wykonywania praw oraz obowiązków, a także zaciągania zobowiązań we

własnym imieniu. Pełną zdolność posiadają osoby, które ukończyły 18. rok życia, mogą one dokonywać wszystkich czynności we własnym imieniu. Ograniczoną zdolność prawną mają z kolei osoby, które ukończyły 13. rok życia oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione. W przypadku posiadania ograniczonej zdolności prawnej, przy dokonywaniu czynności, niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że dotyczą one np. drobnych spraw życia codziennego. 

Czy osoba małoletnia może założyć firmę? 

Czy brak pełnej zdolności do czynności prawnych oznacza, że osoba taka nie może prowadzić własnej firmy? Jak się okazuje, należy oddzielić tutaj kwestię samodzielnego dokonywania czynności w ramach przedsiębiorstwa od możliwości zarejestrowania podmiotu gospodarczego przez małoletniego. Osoba, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (między 13. a 18. rokiem życia) może co prawda założyć działalność, ale musi liczyć się z tym, że w niemal każdej sprawie będzie musiała uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego, a więc w większości przypadków rodzica. W wielu sytuacjach jednak, nawet ona nie wystarczy do tego, aby czynność wywarła skutki prawne. Przy czynnościach przekraczających zwykły zakres zarządu, m.in. tych dotyczących rozporządzania majątkiem firmy, konieczne może okazać się orzeczenie sądu. Samo założenie przedsiębiorstwa przez osobę niepełnoletnią jest więc dopuszczalne, ale jego prowadzenie z powodu wieku jest utrudnione.