Przedsiębiorcy powinni trzymać się na baczności, gdyż w pewnych przypadkach mogą nieświadomie przestać być vatowcami. Kiedy podatnikowi grozi wykreślenie z VAT? Czy US ma do tego prawo oraz jak się przed tym ustrzec ?

Wykreślenie z VAT - na jakiej podstawie?

Możliwość wykreślenia podatnika z VAT przewiduje ustawa o VAT. Zgodnie z jej przepisami wykreślenie z VAT jest możliwe jeśli podatnik nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować. W związku z tym jeśli podatnik np. nie składa deklaracji podatkowych, a urzędnicy mimo usilnych prób nie mogą się z nim skontaktować w celu wyjaśnienia sprawy grozi mu wykreślenie z VAT.

Wykreślenie z VAT - jak to wygląda?

Wykreślenie z VAT podatnika, z którym urząd skarbowy nie ma kontaktu jest czynnością materialno-techniczną. W tym przypadku nie zostaje wydana żadna decyzja administracyjna. Urzędnicy nie mają też obowiązku poinformowania o wykreśleniu danego podatnika. W związku z tym podatnik, który został wykreślony z VAT często jest tego zupełnie nieświadomy. Zresztą nawet jeśli podatnik wie, że nastąpiło jego wykreślenie z VAT nie ma on prawa odwołać się od tej decyzji. Aby ponownie stać się vatowcem przedsiębiorca musi ponownie zarejestrować się na druku VAT-R jako czynny podatnik VAT.

Wykreślenie z VAT - jak tego uniknąć?

W tym przypadku odpowiedź jest bardzo prosta. Aby uniknąć wykreślenia z VAT podatnik powinien spełniać swoje zobowiązania wobec urzędu.

Podstawowym obowiązkiem podatnika jest terminowe składanie deklaracje VAT ( deklarację należy złożyć nawet w przypadku braku przychodu opodatkowanego podatkiem VAT w danym okresie rozliczeniowym).

Dodatkowo w składanych deklaracjach VAT podatnik powinien podawać aktualny numer telefonu , pod którym urzędnicy w razie potrzeby będą mogli się z nim skontaktować. W razie zmiany adresu korespondencyjnego warto pamiętać by zaktualizować go w CEIDG. W ten sposób korespondencja z urzędami  będzie ułatwiona.