Faktura VAT marża jest dość specyficznym dokumentem spotykanym w obrocie między przedsiębiorcami. Co ważne tego typu faktura nie jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców. Sprawdźmy w przypadku jakich transakcji można wystawić fakturą VAT marża? Jakie dane powinna zawierać? Wyjaśniamy poniżej!

Faktura VAT marża - kiedy można wystawić?

Przedsiębiorca zajmujący się:

 • sprzedażą towarów używanych
Towary używane - ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Vkatalog.pl

 • sprzedażą dzieł sztuki
Dzieła sztuki takiej jak:
 • obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701), (PKWiU ex 90.03.13.0),
 • oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
 • oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00), (PKWiU ex 90.03.13.0),
 • gobeliny (CN 5805 00 00), (PKWiU ex 13.92.16.0) oraz tkaniny ścienne (CN 6304), (PKWiU ex 13.92.16.0) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
 • fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

 

 • sprzedażą przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
Przedmioty kolekcjonerskie to:
 • znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),
 • kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7.
Antyki - przedmioty, inne niż dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie (o których mowa wyżej), których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00).
 • świadczeniem usług turystycznych

- co do zasady mogą wystawiać fakturę VAT marża.

Faktura VAT marża - jakie dane powinna zawierać?

Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT marża to:

 • data wystawienia i kolejny numer,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • datę sprzedaży,
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 • cena sprzedaży .

Ponad to faktura VAT marża powinna zawierać odpowiednią adnotację zależną od przedmiotu transakcji:

 • dla usług turystyki - “procedura marży dla biur podróży”;
 • dla dostawy towarów używanych - “procedura marży- towary używane”;
 • dla dostawy dzieł sztuki - “procedura marży- dzieła sztuki”;
 • dla dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - “procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Baza firm Zobacz też:

Usługi transportowe a VAT Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony dofinansowanie z pfron