Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów wraz z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej musi wybrać metodę rozliczania kosztów, którą będzie się posługiwał podczas prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Podatnik ma możliwość wyboru uproszczonej (kasowej) metody rozliczania kosztów lub memoriałowej metody ewidencji kosztów. Nie należy jednak mylić metody kasowej w przypadku rozliczania podatku VAT z metodą kasową w przypadku księgi przychodów i rozchodów, ponieważ są one regulowane przez odrębne przepisy. Jak jednak prawidłowo powinna przebiegać zmiana metody rozliczania kosztów? Wyjaśniamy w artykule.

Metoda uproszczona a metoda memoriałowa w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu metody:

  • uproszczonej (kasowej) - określonej w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT lub

  • memoriałowej - określonej w art. 22 ust. 5-5c i 6 ustawy o PIT.

Metoda uproszczona rozliczania kosztów (inaczej zwana metodą kasową) w porównaniu do metody memoriałowej jest mniej problemowa w zastosowaniu przez podatnika. Przedsiębiorca posługujący się uproszczoną metodą stosuje zasadę, iż koszt uzyskania przychodu jest ujmowany w księgach jedynie w tym roku, w którym został poniesiony, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą. Co oznacza, że koszty (co do zasady) ujmuje się całościowo w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

Więcej przeczytasz na naszym serwisie poradnik przedsiębiorcy - Zmiana metody rozliczania kosztów z memoriałowej na uproszczoną