Voucher uprawnia do otrzymania w oznaczonym terminie określonych towarów, sum pieniędzy czy usług.  Gdy nie wiemy co kupić voucher może być idealnym pomysłem na prezent dlatego kupujący nierzadko przekazują go komuś innemu. Przedsiębiorcy mają jednak wiele wątpliwości. Czy sprzedaż vouchera ewidencjonować już w momencie zakupu przez klienta, czy dopiero w chwili jego realizacji?

Voucher a przedpłata

Należy zaznaczyć, że nabycie vouchera nie zobowiązuje klienta do zakupu z góry określonego towaru czy usługi. W przypadku vouchera znana jest jedynie jego wartość oraz termin ważności. Zapłata za voucher nie będzie zatem stanowić ani przedpłaty ani zaliczki (przedpłata czy zaliczka musi być powiązana z konkretną transakcją).

Voucher a podatek VAT

W przypadku sprzedaży na podstawie vouchera opodatkowaniu podatkiem VAT (na zasadach ogólnych zgodnie ze stawkami właściwymi dla danego przedmiotu sprzedaży) podlega wydanie towaru czy wykonanie usługi W związku z tym rozliczenie sprzedaży nastąpi dopiero w momencie realizacji vouchera przez klienta. W chwili jego realizacji przedsiębiorca zobowiązany będzie do wykazania sprzedaży wraz z odpowiednią stawką VAT. Sprzedający powinien uwzględnić także ewentualną dopłatę jeśli wartość sprzedanego towaru jest wyższa niż wartość realizowanego przez klienta vouchera.

Voucher a kasa fiskalna

Obowiązek ujęcia transakcji na kasie fiskalnej (oraz wydania paragonu nabywcy) powstanie dopiero w chwili realizacji  vouchera, czyli w momencie wydania towaru bądź wykonania usługi. Przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powinni zatem ewidencjonować na niej samego faktu wydania  vouchera i otrzymania zapłaty za niego. Dopiero gdy klient przyjdzie zrealizować voucher transakcje należy niezwłocznie nabić na kasę rejestrującą.

Rozliczenie vouchera w praktyce

Przedsiębiorstwo XYZ zajmujące się sprzedażą mebli posiada w swojej ofercie vouchery, które można zakupić oraz zrealizować w przyszłości. Kowalscy zdecydowali się na zakup vouchera o określonej wartości, by następnie przekazać go Janowi w ramach prezentu z okazji zakupu nowego mieszkania. Firma XYZ nie ewidencjonuje faktu zakupu vouchera przez Kowalskich. Kowalscy  otrzymują sam voucher bez dowodu zakupu. Dopiero gdy Jan (lub inna osoba) pojawi się w salonie w celu realizacji vouchera oraz faktycznie zapłaci nim (wymieni go) za meble, firma XYZ rozlicza sprzedaż, ewidencjonuje zdarzenie na kasie fiskalnej oraz przekazuje Janowi paragon fiskalny.