Czy w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca może ponosić koszty podatkowe?

Przedsiębiorcy z różnych względów dokonują zawieszenia działalności na jakiś okres czasu. Jednak pomimo tego często w okresie tym ponoszą koszty. Jednak czy wydatki te przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych?

Kiedy wydatek poniesiony w czasie zawieszenia działalności jest kosztem podatkowym?

W okresie zawieszenia działalności podatnik ma możliwość zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych. Pod warunkiem, że poniesienie tego wydatku miało na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych podczas zawieszenia działalności?

W przepisach ustawy nie zostało jasno sprecyzowane jakie wydatki można kwalifikować do kosztów podatkowych w  trakcie zawieszenia działalności. Zazwyczaj jednak przedsiębiorcy zaliczają do kosztów podatkowych:

 • wydatki na ochronę firmowego mienia,
 • podatek od nieruchomości,
 • wydatki na naprawę nieprzewidzianych awarii,
 • wydatki na przedłużenie polis ubezpieczeniowych dotyczące formowego majątku.

Ponadto w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma prawo do regulowania zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności. Do wydatków tych zalicza się:

 • opłaty za rachunki telefoniczne (chodzi tutaj utrzymanie numerów firmowych,np. abonament, a nie o koszty wykonywanych połączeń),
 • opłaty za najem biura,
 • opłaty za media,
 • opłaty za utrzymanie serwisu internetowego,
 • raty leasingowe,
 • odsetki za prowadzenie rachunku bankowego.

Przedsiębiorca musi udowodnić celowość poniesienia kosztu

Zakwalifikowanie poniesionych wydatków w czasie zawieszenia działalności w dużej mierze zależy od rodzaju działalności. Decyzja o tym jakie wydatki zalicza się do kosztów podatkowych należy do podatnika. Jednak musi on mieć na względzie, że w razie kontroli będzie musiał udowodnić racjonalność zaliczenia danego kosztu do kosztów podatkowych.

Należy także mieć na względzie, że poniesiony wydatek musi być właściwie udokumentowany i mieć związek z przychodem.

Jakich wydatków nie można zaliczyć do kosztów podatkowych w czasie zawieszenia działalności?

W pewnych kwestiach podatnik może mieć wątpliwości czy dany wydatek może zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednak można wyróżnić grupę wydatków, których z pewnością nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podczas zawieszenia działalności. Zalicza się do nich:

 • odpisy amortyzacyjne - bowiem podczas zawieszenia działalności składniki majątku, które nie są wykorzystywane - nie zużywają się. Amortyzację należy zaprzestać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zawieszona.
 • zakup towarów handlowych - podczas zawieszenia działalności ponoszenie takich wydatków jest bezpodstawne.
 • wydatki na promocję i reklamę - jeśli działalność jest zawieszona bezcelowe jest promowanie firmy. Wydatek ten może mieć wpływ na przyszłe zyski ale nie może być zaliczony do kosztów podatkowych podczas zawieszenia działalności.