Rozdzielność majątkowa to rozwiązanie prawne, które osoby przebywające w związku małżeńskim chętnie wybierają w ostatnich latach. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wskutek zastosowania rozdzielności zmniejsza się m.in. ryzyko odpowiedzialności za powstałe zobowiązania — jest to ważne np. w przypadku prowadzenia działalności biznesowej przez jednego z małżonków. Czy przy rozdzielności majątkowej można rozliczać się wspólnie?

Wspólne rozliczenie podatku PIT przez małżonków — dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania?

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych, a przy tym legalnych sposobów na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego PIT. Jest ono szczególnie zalecane w sytuacji, gdy między małżonkami występuje znaczna dysproporcja w osiąganych dochodach np. z tytułu pracy czy prowadzenia firmy.

Warto zastosować wspólne rozliczenie np. w sytuacji, gdy jedno z małżonków nie ma żadnych dochodów lub pracuje na ½ etatu, zaś drugie z nich osiąga dochody powyżej 120 tysięcy złotych rocznie, a zatem kwalifikuje się do II progu podatkowego. Wspólne rozliczenie małżonków oznacza, że podatnicy zostają w bardziej równomierny sposób opodatkowani. Ponieważ zarobki są dzielone przez 2, dochody żadnego z nich nie trafiają do drugiego progu podatkowego (w większości przypadków). Last but not least, kwota zmniejszająca podatek również może wpłynąć korzystnie na wysokość zobowiązań podatkowych małżonków rozliczających się wspólnie

Czy przy rozdzielności majątkowej można rozliczać się wspólnie?

Aby jednak możliwe było skorzystanie ze wspólnego rozliczenia się małżonków, konieczne jest spełnienie szeregu kryteriów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi ze wspólnego rozliczenia się mogą skorzystać ci małżonkowie, którzy w trakcie całego roku podatkowego:

  • trwali w związku małżeńskim — jeśli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku, wspólne rozliczenie się nie jest niestety dopuszczalne,
  • nie rozliczali się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź podatku liniowego,
  • posiadali status polskiego rezydenta podatkowego,
  • nie znajdowali się w stanie separacji oraz nie orzeczono wobec nich rozwodu,
  • mieli wspólnotę majątkową, tzn. nie została sporządzona umowa o rozdzielności majątkowej.

Jak widać, ostatnie spośród wyżej wymienionych kryteriów oznacza, że małżonkowie, którzy mają między sobą rozdzielność majątkową, nie mogą rozliczać się wspólnie z osiągniętych dochodów podlegających podatkowi PIT. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że rozliczenie nie jest możliwe takie rozwiązanie także w sytuacji, gdy rozdzielność została ustanowiona  w trakcie roku podatkowego.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że decyzja o zastosowaniu rozdzielności majątkowej jest złym rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie: może być to optymalny sposób działania np. w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą w ryzykownej branży.