Słowo „leasing” słusznie kojarzy się z samochodami – to właśnie one najczęściej są przedmiotem umowy leasingowej. Czym jest leasing i kiedy warto z niego skorzystać? Jeżeli prowadzisz firmę, dowiedz się, czy ten produkt jest dla Ciebie.

Czym jest leasing – charakterystyka leasingu

Leasing – oprócz kredytów bankowych, dotacji czy środków własnych – jest jednym ze źródeł finansowania. Na leasing najczęściej decydują się przedsiębiorcy, mimo że jest on dostępny także dla konsumentów, którzy mogą skorzystać choćby z leasingu na samochody osobowe.

Prowadzisz działalność gospodarczą i potrzebujesz samochodów osobowych lub dostawczych? Modernizujesz zakład produkcyjny, ale nie chcesz zamrażać środków w maszynach? W każdym z tych przypadków sprawdzi się właśnie leasing.

Leasing – charakterystyka:

  • Umowa leasingu jest zawierana pomiędzy leasingodawcą (firmą leasingową) a leasingobiorcą (przedsiębiorcą).
  • Leasing pozwala pozyskać leasingobiorcy środki trwałe (samochody, maszyny, sprzęt elektroniczny) bez ich kupowania.
  • Za możliwość używania przedmiotu leasingu leasingobiorca uiszcza leasingodawcy co miesiąc określoną w umowie kwotę.
  • Umowa jest zawierana na czas określony (np. 3 lata), przy czym leasingobiorca może mieć prawo wykupu rzeczy po jej zakończeniu.
  • Od rodzaju leasingu zależy, która ze stron umowy ma prawo do amortyzacji oraz co leasingobiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Jakie wyróżnia się rodzaje leasingu?

Podziału leasingu można dokonać, biorąc pod uwagę różne kryteria. Uwzględniając przepisy prawa podatkowego, wyróżnia się leasing operacyjny i leasing finansowy. To właśnie z tych dwóch rodzajów leasingu najczęściej korzystają przedsiębiorcy.

Operacyjny leasing – charakterystyka

Umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na okres dłuższy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu, co oznacza, że w momencie jego zdania stopień jego zużycia nie musi być duży i może on być przedmiotem kolejnej umowy leasingu. Wyjątkiem są nieruchomości, w przypadku których okres ten nigdy nie może być niższy niż 10 lat.

Przedmiot leasingu wchodzi w skład majątku leasingodawcy. W konsekwencji to właśnie on ma prawo do amortyzacji. Leasingobiorca w kosztach uzyskania przychodu może uwzględnić ratę netto wraz z opłatą wstępną. Jednym z powodów popularności tego rodzaju leasingu jest sposób naliczania podatku VAT – jest on doliczany do każdej raty.

Finansowy leasing – charakterystyka

Uwzględniając profil działalności oraz potrzeby firmy, przedsiębiorca może uznać, że korzystniejszy dla niego będzie leasing finansowy. Umowa leasingu finansowego różni się od umowy leasingu operacyjnego m.in. długością – jest ona zawierana na dłuższy okres.

Od strony podatkowej leasing finansowy prezentuje się następująco: amortyzacja leży po stronie leasingobiorcy, ma on też prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zarówno amortyzację, jak i część odsetkową płaconych rat. Podatek VAT należy zapłacić wraz z pierwszą ratą.

Leasing – najważniejsze zalety i wady

Leasing jest często postrzegany jako rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorcy. Rozważasz podpisanie umowy leasingu? Powinieneś poznać najważniejsze zalety i wady tego rozwiązania.

Do głównych atutów leasingu zalicza się możliwość pozyskania potrzebnych środków trwałych, bez konieczności sięgania po kredyt bankowy. Ponieważ umowa leasingu nie jest ujawniana w bazach gromadzących informacje o kredytach, leasing pozostaje neutralny dla zdolności kredytowej. Po stronie zalet należy też zaliczyć korzyści podatkowe, chociaż te zależą głównie od rodzaju leasingu.

Jak każde rozwiązanie, leasing ma też wady. Do głównych minusów należy zaliczyć wyższy koszt nabycia środków trwałych (np. za maszynę czy samochód zapłacisz więcej niż gdybyś kupił je za gotówkę). W przypadku samochodów musisz liczyć się też z dodatkowymi wydatkami na ubezpieczenia – firmy leasingowe wymagają zakupu m.in. AC i GAP.