Pieczątka lekarska zaliczana jest do grupy pieczątek imiennych. Jednak w odróżnieniu od stempli, którymi posługują się np. przedsiębiorcy czy pracownicy biurowi, pieczątka lekarza musi zawierać określone dane. Sprawdźmy, co reguluje prawo, a co pozostaje do decyzji medyka i czy w takiej samej sytuacji, co lekarze medycyny, są pielęgniarki i pielęgniarze, lekarze weterynarii czy ratownicy medyczni.

Pieczątka lekarska, a wymogi prawne – jakie informacje muszą znaleźć się na stemplu?

Informacje, które muszą być zawarte na pieczątce lekarza, są ściśle określone przez prawo. Zgodnie z Uchwałą nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 16.09.2005 roku, stempel każdego lekarza powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodowy, np. lekarz albo lekarz dentysta (można użyć też skrótów lek. czy lek. dent.),
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • zdobyte specjalizacje – zgodnie z tytułem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

Czy na pieczątce lekarskiej można umieścić inne informacje? Tak. Wzór pieczątki lekarskiej może zawierać także następujące dane:

 • tytuł i stopień naukowy,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
 • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
 • numer telefonu,
 • adres.

Rodzaje i wzory pieczątek lekarskich – czy są uregulowane prawnie?

Naczelna Rada Lekarska nie narzuca, jak powinna wyglądać pieczątka. Zarówno rozmiar stempla, jak i kolor tuszu czy wielkość liter nie są określone w żadnej ustawie. Każdy lekarz ma więc dowolność, jeśli chodzi o wybór pieczątki od strony technicznej. 

Warto wiedzieć! Jak wybrać model i wzór pieczątki lekarskiej?

Wzorów i modeli pieczątek lekarskich jest wiele. To, jaki rodzaj stempla wybierzesz, zależy przede wszystkim od Twoich preferencji oraz miejsca wykonywania pracy. Na inne stemple decydują się zwykle lekarze, którzy przyjmują pacjentów w gabinetach, a inne wybierają medycy, którzy często dojeżdżają do pacjentów, albo dużo się przemieszczają (np. na oddziałach w szpitalach).

Do wyboru masz m.in.:

 • Tradycyjne stemple drewniane – sprawdzają się przede wszystkim w pracy stacjonarnej, ponieważ oprócz samej pieczątki potrzebna jest dodatkowa poduszka nasączona tuszem. Niemniej jednak tego rodzaju stemple nadal cieszą się popularnością – są wygodne w użytkowaniu i trwałe. 
 • Pieczątki lekarskie metalowe – klasyczne, małe stemple, zamknięte w eleganckich, metalowych pudełkach, razem z poduszką stemplującą (w przeciwieństwie do stempla drewnianego nie trzeba zaopatrywać się w dodatkowe opakowanie z poduszką i tuszem). Ten rodzaj stempli jak mało który kojarzy się z pieczątką lekarską. Są małe, wygodne i niezawodne. 
 • Stemple automatyczne – to bardzo funkcjonalne i wygodne rozwiązanie. Żeby postawić stempel, wystarczy przyłożyć pieczątkę do papieru i jednym ruchem wykonać odbicie. Automaty samotuszujące dominują na rynku m.in. ze względu na ogrom dostępnych modeli.
 • Pieczątki kieszonkowe – zasługują na wyróżnienie ze względu na ich kompaktowe rozmiary. Stempel kieszonkowy można wsunąć do kieszeni kitla, schować do torby czy nawet dołączyć do kluczy lub zawiesić na smyczy. Są idealne do pracy poza gabinetem lekarskim.

Do wyboru masz także pieczątki kwadratowe, prostokątne, okrągłe i owalne. A co z kolorami tuszów? Masz w tym zakresie pełną dowolność. Największą popularnością cieszą się tusze czarne i niebieskie, a także zielone, czerwone czy granatowe.

Co z pieczątkami pielęgniarek, ratowników medycznych i weterynarzy? 

Pieczątka pielęgniarki i pielęgniarza – jej posiadanie nie jest obowiązkowe, jednak bardzo często ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków. Jeśli pielęgniarka czy pielęgniarz posługuje się własnym stemplem, jego wzór musi spełniać wymogi prawne i zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • tytuł zawodowy (magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa, licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa, pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana, pielęgniarka lub położna),
 • uzyskane specjalizacje (np. chirurgiczna, internistyczna, rodzinna, anestezjologiczna, geriatryczna, ratunkowa, psychiatryczna, pediatryczna)
 • numer prawa wykonywania zawodu.

Pieczątka lekarza weterynarii – jej wzór jest ściśle regulowany przez przepisy Uchwały nr 110/08/IV Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12.12.2008 roku. Członkowie izb lekarsko-weterynaryjnych są zobowiązani do zachowania określonego układu stempla. Pieczątka powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach nieprzekraczających 25 mm wysokości i 60 mm szerokości. Wzór pieczątki weterynarza powinien zawierać w układzie poziomym:

 • imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe uzyskanewyłącznie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
 • napis LEKARZ WETERYNARII (pisany wersalikami, bez skrótów
 • ewentualnie tytuł specjalisty,
 • dane kontaktowe (miejsce wykonywania zawodu lub zamieszkania).

W układzie pionowym pieczątka weterynarza powinna zawierać numer prawa wykonywania zawodu – w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, pogrubionym drukiem. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki.

Pieczątka ratownika medycznego – wzór stempla ratownika medycznego powinien zawierać:

 •       imię i nazwisko,
 •       stopień naukowy lub zawodowy,
 •       napis „ratownik medyczny”,
 •       nr dyplomu.

Oprócz pieczątek lekarskich, których wzory są regulowane prawnie, lekarze i inni medycy mogą posługiwać się także pieczątkami firmowymi. Takim stemplem nie można opatrzeć co prawda recepty, ale jeśli prowadzisz prywatną praktykę lekarską, firmowy stempel może znacznie ułatwić Ci wykonywanie codziennych obowiązków biurowych. Stempel firmowy, np. do stemplowania faktur i innych dokumentów, może zawierać dowolne dane. Najczęściej są to dane kontaktowe, nazwa gabinetu czy kliniki, NIP i REGON. 

Kreator pieczątek online jest dostępny na stronie: https://pieczatki-online.eu/zamow-pieczatke

Artykuł partnera, tekst zewnętrzny

v