Przekonanie, iż biznesplan jest wymagany jedynie w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych, nie do końca jest słuszne, chociaż prawdziwe. Pomija się fakt, iż stworzenie biznesplanu na początku prowadzenia działalności daje wstępny pogląd na to, jak w przyszłości firma będzie funkcjonować. Pomaga uniknąć rozczarowań, odsłaniając niedostatki planowania w procesie tworzenia konstrukcji funkcjonowania firmy, bo tym de facto jest biznesplan. Jak go stworzyć? Czy gotowe biznesplany to dobre rozwiązanie? Przekonajmy się.

Biznesplany, czym są?

Są to dokumenty, które bardzo szczegółowo i precyzyjnie opisują przedsiębiorstwa pod kątem:

  • mocnych stron;
  • zagrożeń;
  • zasobów;
  • planów;
  • celów;
  • wydatków. 

Przedsiębiorca, tworząc biznesplan, niejako zostaje zmuszony do poddania własnych działań refleksji i ocenie, które często rozmijają się z oczekiwaniami. Gruntowna analiza pozwala nie tylko dostrzec ewentualne zagrożenia, lecz także w porę im zapobiega. Biznesplan ujawnia mocne strony przedsięwzięcia, które dobrze uwypuklone w przyszłości mogą stać się motorem firmy, a nawet źródłem jej sukcesu.

Poprawny opis działalności powinien też zawierać plany awaryjne, na wypadek niezamierzonych, przejściowych trudności.

Dlaczego biznesplany są niezbędne?

Z zasady biznesplan tworzony jest jednorazowo, a szkoda. Jego praktyczna funkcja sprowadzona została do elementu będącego częścią składową wniosków o kredytowanie lub dofinansowanie działalności gospodarczej. Jest to oczywiście niezwykle istotne, jednak pozbawia tym samym waloru edukacyjnego, o czym była mowa powyżej.

Faktem jest, że prowadzenie przedsiębiorstw jest niezwykle czasochłonne i wyczerpujące. Trudno się zatem dziwić, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą wolą tworzenie biznesplanu powierzyć profesjonalistom. Dodatkowo tak powstały dokument stwarza przekonanie o jego skuteczności w negocjacjach finansowych.

Na podstawie biznesplanu instytucje finansowe określają możliwości, siły, finanse i zasoby niematerialne danego podmiotu. Wysokość kosztów stałych i szacowanych kosztów dodatkowych w konfrontacji z przewidywanymi przychodami dają podstawę do oceny wydajności firmy na najbliższe lata. To z kolei daje asumpt do wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego lub wdrożeniu programu kredytowania przedsiębiorstwa.

Gotowe biznesplany, czy warto?

Biznesplan, jako dokument stał się obiektem pewnej standaryzacji. Wzorem np. pism procesowych, jego struktura uległa skostnieniu, przez co rozumie się sztywną formę i kolejność zawartych w dokumencie sformułowań.

Wbrew pozorom konstrukcja ta nie jest szczególnie skomplikowana i osoba znająca i rozumiejąca własną sferę gospodarczą nie powinna mieć trudności z określeniem szans i zagrożeń towarzyszących aktywności gospodarczej w danym segmencie rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że angażowanie mistrzów pióra do stworzenia wiarygodnego i skutecznego biznesplanu jest w wielu przypadka stratą czasu, wiedzy i pieniędzy.

To, co istotne, to zachowanie konstrukcji dokumentu, która, choć nie jest urzędowo wymagana, jest oczekiwana przez pracowników banków i urzędników.

Rozwiązaniem są gotowe szablony biznesplanów, dostępne w handlu od dłuższego czasu. Za cenę kilkudziesięciu złotych przedsiębiorca otrzymuje gotowy projekt, opracowany graficznie i merytorycznie.

Jedyne, co w takiej sytuacji należy wykonać, to wprowadzenie odpowiednich danych w przewidziane na ten cel miejsca.

Z pewnością nie zajmie to zbyt wiele czasu, natomiast pomoże przypomnieć sobie ideały, jakie towarzyszyły powstawaniu firmy.

Czy warto skorzystać z gotowych biznesplanów? Odpowiedź wydaje się oczywista.