Założenie działalności gospodarczej budzi strach w przedsiębiorcy dopełnieniem wielu czynności. Jakie dokumenty złożyć? Co jest potrzebne aby móc stawiać pierwsze kroki we własnym biznesie? Założenie działalności wbrew pozorom nie jest trudne. Na początek sprawdzimy jak złożyć wniosek do CEIDG.

Co warto przygotować do założenia działalności

Aby dokonać wpisu do CEIDG i założyć  działalność  warto przygotować sobie, oprócz podstawowych danych, jak nazwisko i imiona rodziców, również inne o których warto pomyśleć wcześniej. Do złożenia takiego wniosku trzeba podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane. W przypadku ich braku, wypełniany formularz jest jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. 
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą do odbierania korespondencji
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – zawarte musi być twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD , aby określić zakres działalności
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Po wypełnieniu wniosku warto sprawdzić poprawność danych aby procedura i zatwierdzenie wniosku przebiegło bezproblemowo. Wysyłając wniosek trzeba mieć świadomość jednoczesnego składania oświadczenia o braku zakazu prowadzenia działalności. 

Założenie działalności - w jaki sposób złożyć wniosek?

Osoba fizyczna może wniosek o założenie działalności za pomocą kilku sposobów:

 • Poprzez logowanie się w CEIDG, i podpisanie go online bądź przygotowanie go tylko online i podpisanie w wybranej gminie.
 • Bez logowania się na stronie CEIDG i podpisanie w wybranej gminie.
 • Jest też możliwość wypełnienia wniosku papierowo. Po wypełnieniu można go złożyć osobiście w wybranej gminie bądź wysłać pocztą z podpisem notarialnie potwierdzonym. 

Więcej na temat wypełniania wniosku można przeczytać w artykule : Założenie działalności - formularz CEIDG-1 z omówieniem

Jakie sprawy można załatwić podczas wpisu do CEIDG?

Wraz ze złożeniem wniosku do CEIDG należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opłacania podatku, gdyż założenie działalności wiąże się z opłacaniem podatku od prowadzonej firmy. Jeśli zamierzamy zarejestrować się do VAT możemy również dołączyć takie zgłoszenie poprzez złożenie deklaracji VAT-R. Więcej o rejestracji do VAT w artykule: Rejestracja do VAT - wszystko co warto wiedzieć. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość dołączenia odpowiednich formularzy do zgłoszenia do ZUS oraz zgłoszenie do ubezpieczenia pracowników oraz członków rodziny. 

Kiedy należy zgłosić założenie działalności poprzez wpis do CEIDG?

Zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dokonać przed założeniem działalności. Przedsiębiorca może zacząć działalność już w dniu złożenia wniosku o wpis. Taki wpis dokonywany jest najpóźniej następnego dnia roboczego, o ile nie zawiera błędów.