Przy zakładaniu działalności gospodarczej należy podjąć decyzję o wyborze konta bankowego. Czy musi to być konto firmowe, czy może być prywatne? Jakie zalety ma konto firmowe i kiedy jest ono obowiązkowe? Sprawdź!

Konto firmowe - kiedy obowiązkowe?

W celu założenia działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca musi wypełnić wniosek  CEIDG-1. Formularz zawiera pole nr 26 dotyczące danych identyfikacyjnych rachunku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i o osobistym rachunku bankowym niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak podać można wyłącznie rachunek, którego przedsiębiorca jest właścicielem. Istnieje także możliwość nie uzupełniania numeru konta bankowego, jeśli podczas zakładania działalności przedsiębiorca nie ma konta firmowego. Wówczas rubryki te pozostają nieuzupełnione, a wypełnione zostaną dopiero później przy oddawaniu wniosku aktualizacyjnego - gdy właściciel będzie już posiadać konto firmowe lub zdecyduje się na zgłoszenie konta prywatnego. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania rachunku firmowego w sytuacji gdy, chce by jego konto znalazło się na białej liście podatników VAT. Aktualnie, w sytuacji, gdy kwota powyżej 15 tys. zł nie zostanie uregulowana na właściwy rachunek zamieszczony w wykazie, nabywca takiego przedsiębiorcy nie będzie mógł zakwalifikować jej do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo będzie musiał solidarnie odpowiadać wraz ze sprzedawcą za powstałe zaległości podatkowe, kiedy nie uiści on podatku VAT należnego od transakcji.  

Ta kara nie będzie zrealizowana, jeżeli najpóźniej w czasie 7 dni od wykonania przelewu na nieprawidłowy numer konta podatnik poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy za pomocą druku ZAW-NR

Dane przedsiębiorców w białej liście aktualizowane są codziennie, raz w ciągu dnia, we wszystkie dni robocze. Należy w tym samym dniu zweryfikować czy dany numer rachunku, na który planowane jest przelanie zobowiązań jest aktualny. 

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania rachunku firmowego także w przypadku, gdy zapłata od kontrahenta objęta jest obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. W bankach nie jest tworzony dodatkowy rachunek VAT dla kont prywatnych. W związku z tym kontrahenci na rachunek prywatny dostawcy nie mogliby zapłacić zobowiązań przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

Konto firmowe a konto prywatne

Jednak nie zawsze konieczne jest posiadanie konta firmowego. Według Art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku rozliczeń z urzędem skarbowym płatności powinny być dokonywane za pośrednictwem przelewu. Z kolei nie jest podane z jakiego typu rachunku powinien zostać wykonany przelew. W związku z tym nie musi to być konto firmowe - wystarczające jest konto prywatne. Oprócz tego według § 1b omawianej ustawy, mikroprzedsiębiorcy mają prawo dokonywać zapłaty także przy użyciu gotówki.  

W podobny sposób przebiegają rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mikroprzedsiębiorca także może uregulować zobowiązania przelewem z rachunku bankowego lub za pomocą przekazu pocztowego.

Konto firmowe - czy korzystne?

W związku z tym konto prywatne może być szczególnie korzystne dla mikroprzedsiębiorców. W ich przypadku przelew służy do regulowania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca, dzięki kontu prywatnemu, oszczędza czas, który musiałby poświęcić zakładając konto firmowe i koszty jakie musiałby ponieść na jego obsługę. Można ocenić, że zazwyczaj obsługa konta prywatnego jest tańsza niż konta firmowego. Jednak ogólnie z korzystaniem z konta firmowego i w ten sposób rozdzieleniu budżetu firmy od domowego wiążę się wiele zalet. W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada konto firmowe, może on zakwalifikować opłaty bankowe z nim związane do kosztów firmy. Korzystne w przypadku kontroli urzędu skarbowego jest rozdzielenie płatności osobistych od firmowych. Można dokonywać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, czy też niejednokrotnie banki mają produkty specjalnie przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców. Inną korzyścią są odsetki nieobjęte podatkiem Belki.