Umowa pożyczki

Poprzez umowę pożyczki pożyczkodawca przenosi  prawo własności określonej ilość pieniędzy (lub rzeczy oznaczonych co do gatunku) na pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca zobowiązuje się natomiast do zwrotu tej samej ilości pieniędzy czy rzeczy tego samego gatunku i jakości.

Co ważne, umowa pożyczki należy do kategorii umów konsensualnych. Oznacza to, że aby ją skutecznie zawrzeć, potrzebne jest jedynie zgodne oświadczenie stron.

Forma zawarcia umowy pożyczki

Żadne przepisy nie zakazują zawarcia umowy w formie ustnej. Jednak dla celów dowodowych każda pożyczka przekraczająca 500 złotych powinna zostać potwierdzona kontraktem. Mimo to Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że udzielenie pożyczki powyżej tej kwoty bez zachowania formy pisemnej nie wpływa na ważność tej czynności prawnej, ponieważ udzielenie pożyczki może zostać dokonane w sposób dorozumiany (sygn. akt V ACa 53/2013).

Znaczy to, że osoba, dokonująca czynności prawnej, może wyrazić swoją wolę w dowolny sposób, byle ujawniała ją w sposób dostateczny i zrozumiały.

Więcej przeczytasz na naszym poradniku przedsiębiorcy - pobierz wzór umowy porzyczki