Spółka cywilna jest formą działalności gospodarczej, która bazuje na prowadzeniu firmy wraz ze wspólnikami. Spółkę cywilną mają prawo otworzyć tak samo osoby fizyczne, jak i istniejące wcześniej firmy.
Istotną sprawą, o której nie można zapomnieć przy zakładaniu spółki cywilnej jest fakt, że nie posiada ona osobowości prawnej. Oznacza to, że za zobowiązania spółki cywilnej odpowiada zgodnie każdy wspólnik spółki swoim majątkiem. Trzeba zatem liczyć się ze wspólną odpowiedzialnością karną za poczynania wspólnika. Spółkę cywilną zakłada się przez zawarcie stosownej umowy między każdym wspólnikiem. Jej treść określa Kodeks cywilny. Gdy wspólnicy podpiszą umowę, każdy indywidualnie musi zarejestrować spółkę w urzędzie gminy. Wspólników obowiązują przepisy rozporządzenia o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji zarejestrowania spółki cywilnej, nie można zapominać o określeniu wysokości wkładów własnych. Wkłady własne powinny być o zbliżonej wysokości. Mogą być nim na przykład: pieniądze, własność prywatna, prawa do rzeczy ruchomych, prawa do nieruchomości, usługi, lub praca na rzecz spółki. Zadaniem każdego wspólnika spółki cywilnej jest odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.