Zaliczki na podatek dochodowy (zaliczki pdof) opłacają przedsiębiorcy płacący podatki na zwykłych zasadach, a więc zdecydowana większość przedsiębiorców. Przekonamy się, że istnieją różnego rodzaju zaliczki pdof oraz wyjaśnimy stan prawny tego rozporządzania zasobami pieniężnymi firmy.

Zaliczka na podatek dochodowy (zaliczka pdof)

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem uiszczania zaliczek pdof. Czynność ta wygląda dokładnie w ten sposób, że podmiot gospodarczy wykonuje przelew do właściwego urzędu podatkowego. Obowiązek ten jest wyznaczony prawnie i nie istnieje możliwość uchylenia się przed nim.

Zaliczki pdof wpłacamy w okresach: miesięcznym (najczęściej) lub kwartalnym. Dla miesięcy i kwartałów wyznaczony jest odgórnie termin wpłat, którym jest dzień 20 (zgodnie z kalendarzem) każdego miesiąca. Gdy wybieramy opłacanie zaliczek miesięcznie, uzyskujemy także możliwość uproszczonego płacenia podatku dochodowego. Ta metoda posiada jednak swoje wymagania - nie każda firma je spełnia. Płacenie zaliczki pdof w formie uproszczonej ma następujące zasady: wysokość kwoty zostaje wyznaczona w zależności od dochodu w latach poprzednich, kwota ta jest stała, możemy od niej odliczać kwotę na ubezpieczenia zdrowotne.

Co do zasady wybór metody opłacania zaliczki pdof zależy wyłącznie od przedsiębiorcy, który może zmieniać system, w którym te zaliczki opłaca. Wystarczy wniosek elektroniczny lub pismo do urzędu. Decydując się na jakiś sposób opłacania zaliczki pdof, musimy mieć świadomość, że decyzji tej nie będziemy mogli zmienić do końca roku. Ustawodawca w ten sposób upraszcza system rozliczeń po stronie państwa, ale zasada ta jest jasna i wyraźna także dla przedsiębiorców.

Zaliczka pdof - dalsze informacje

Opodatkowanie prowadzenia działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek terminowych wpłat zaliczek pdof. To, czy będziemy płacić te zaliczki w terminach miesięcznych czy kwartalnych, zależy od nas - w szczególności na samym początku zakładania działalności wybieramy okres podatkowy zgodnie z naszą wolą.

Oczywiście zaliczkę pdof musimy dokładnie wyliczyć. Punktem wyjściowym jest kwota wolna od podatku. Zarówno w rozliczeniach miesięcznych i kwartalnych brane jest pod uwagę przekroczenie kwoty wolnej od podatku. Jak wiemy, wysokość kwoty wolnej od podatku obecnie fluktuuje w zależności od pomysłów politycznych na gospodarkę.

Nie zmieniają się natomiast zasady rozliczania zaliczki pdof. Każdy pracownik księgowości używa przy tym takich pojęć: kwota przychodu, poniesione koszty, dochód. Wyliczenie dochodu firmy pozwala na przeprowadzenie operacji odjęcia niektórych kosztów (np. składki ZUS, darowizny, straty finansowe i in.) od uzyskanej sumy i podanie podstawy opodatkowania. Wtedy z kolei możemy naszą firmę wliczyć do jednej ze stawek podatkowych, która będzie dla nas obowiązywać - i sprawy stają się jasne. Należy tylko pamiętać, że tak wyliczoną kwotę zaliczki pdof zawsze podajemy w zaokrągleniu do złotówek (nie wpłacamy groszy, nawet jeśli występują w naszych rachunkach). Dla podatku liniowego i skali opodatkowania zmieniają się w tej procedurze jedynie wysokości stawek podatkowych.

Podsumowanie - zaliczka pdof

Jak widzimy nie stanowi wielkiej trudności należyte wywiązanie się z obowiązku płatności zaliczki pdof. Nawet jednoosobowe firmy, które nie korzystają z pomocy księgowej, radzą sobie z tym dobrze. Rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy należy do stałych i regularnych zadań przedsiębiorców.