Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia własnego biznesu w Polsce. Z każdym kolejnym rokiem rośnie jednak zainteresowanie przekształceniem JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak przygotować się na taki ruch i o co konkretnie zadbać, aby wszystko przebiegło zgodnie z prawem? Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o. - krok po kroku!

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o. - krok po kroku 

Jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na zamianę formy prowadzenia działalności z JDG na sp. z o.o. jest chęć rozdzielenia majątku osobiste oraz firmowego. W przypadku spółki bowiem nie odpowiada się za jej zobowiązania majątkiem prywatnym. Przekształcenie ma także na celu optymalizację podatkową oraz uniknięcie obowiązku opłacania składek ZUS.  

O czym pamiętać przy przekształceniu? 

Procedura przekształcania jednoosobowej firmy w sp. z o.o. wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych warunków, w tym przede wszystkim sporządzenia bilansu, a więc dokumentu zawierającego wycenę składników majątkowych przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowego, a także potwierdzonego notarialnie, a następnie zbadanego przez biegłego rewidenta tzw.. planu przekształcenia. Niezbędne jest ponadto sporządzenie oświadczenia o przekształceniu, w którym znajdą się najważniejsze informacje związane z powoływaną spółką oraz umowy spółki zawartej przez wszystkich wspólników. Po przygotowaniu takiej dokumentacji, możliwe jest powołanie organów spółki z o.o. oraz wyznaczenie ich członków. Dodatkowo, jeśli w JDG zatrudnieni są pracownicy, przedsiębiorca musi poinformować ich o przekształceniu - najlepiej w formie pisemnej, konieczne okazuje się również sporządzenie aneksów do umów o pracę.    

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. - na jakich zasadach?

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. pozwala na zachowanie wszelkich praw oraz obowiązków, w tym m.in. zezwoleń, koncesji oraz części ulg podatkowych. Nowo powołana spółka przejmuje również podpisane przez przedsiębiorcę umowy, chyba że druga ze stron zdecyduje się je rozwiązań. Podmiot gospodarczy może nadal korzystać z dotychczasowej nazwy, tyle tylko, że konieczne staje się oznaczenie formy prawnej, a więc dodanie skrótu: sp. z o.o. Co jednak istotne, w przypadku zmiany nazwy ustawodawca narzuca obowiązek posługiwania się - przynajmniej przez rok - także członek z dawną nazwą. Pomimo zmiany formy prawnej przedsiębiorca nie zwalnia się od zaciągniętych w ramach JDG zobowiązań i odpowiada za nie solidarnie ze spółką przez 3 lata od dnia przekształcenia. 

Powołanie spółki - jakich formalności przestrzegać?

Warto dodać, że sprzedaż majątku JDG czy nabycie udziałów w sp. z o.o. nie rodzi skutków na gruncie prawa podatkowego, a więc przedsiębiorca nie musi płacić z tego tytułu żadnego podatku dochodowego. W celu sfinalizowania postępowania wszyscy członkowie zarządu nowej spółki są zobligowani do złożenia wniosku o wpis przekształcenia do KRS (formularz KRS-W3), nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Do wniosku tego należy dołączyć kilka wskazanych w przepisach druków oraz dokumentów. Sp. z o.o. uzyskuje nowe numery NIP, REGON oraz KRS, a JDG musi być - w terminie 7 dni od wpisu do KRS - wykreślona z CEIDG.