Polscy przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z czterech form opodatkowania swoich dochodów/przychodów. Każda z nich ma oczywiście zarówno zalety, jak i wady, a o tym, która okaże się najbardziej atrakcyjna decyduje wiele czynników. Jednym z rozwiązań w tej materii jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co warto wiedzieć o popularnym ryczałcie, kto może się na niego zdecydować, jaka jest wysokość daniny? Ryczałt krok po kroku!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - krok po kroku

Zgodnie z przepisami polskiego prawa osoby fizyczne prowadzące w naszym kraju działalność gospodarczą mają do wyboru: opodatkowanie na zasadach ogólnych (progresywna skala podatkowa 17% lub 32%), podatek liniowy 19%, ryczałt lub tzw. kartę podatkową.

W dwóch pierwszych przypadkach zobowiązania wobec państwa obliczane są na podstawie dochodu, przy ryczałcie od przychodu, jeśli chodzi natomiast o kartę podatkową - stawka daniny jest stała i wyznaczona indywidualnie. 

Czym jest ryczałt?

Ryczałt ewidencjonowany to - obok karty podatkowej - uproszczona forma opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych cech ryczałtu jest to, że podatek obliczany jest na podstawie przychodu. Co do zasady, przedsiębiorca nie ma więc możliwości zastosowania optymalizacji podatkowej poprzez uwzględnienie poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Ustawodawca dopuszcza jednak odliczenie od przychodu m.in. tzw. uregulowanych składek na ubezpieczenie społeczne, ulgi rehabilitacyjnej oraz internetowej, darowizn na określone cele, a także wypłaty środków na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego).   

Podatek ryczałtowy - kto może skorzystać?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest możliwy w przypadku wszystkich przedsiębiorstw. Z tej formy mogą korzystać co prawda: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych czy też przedsiębiorstwa w spadku, ale istnieją tutaj pewne ograniczenia. Dotyczą one m.in. maksymalnego limitu przychodów dla podmiotów kontynuujących działalność  (w 2021 roku - 2 000 000 euro) oraz niektórych rodzajów działalności (np. aptek, lombardów, usług prawnych czy księgowych).  

Ile wynosi stawka ryczałtu? 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ryczałt, są zobowiązani do odliczania podatku według odpowiedniej dla ich działalności gospodarczej stawki. W tym kontekście mówimy o następujących stawkach:

  • 17% - przedstawiciele wolnych zawodów (tj. lekarze, adwokaci, architekci, pielęgniarki, tłumacze itd.);
  • 15% - m.in. usługi rozrywkowe, kulturalne, agencje informacyjne, pośrednicy w sprzedaży hurtowej itd.;
  • 8,5 (do kwoty 100 000 zł) i 12,5% (powyżej 100 000 zł) - m.in. z tytułu umowy najmu czy dzierżawy;
  • 5,5% - m.in. z działalności wytwórczej i robót budowlanych; 3% - m.in. z działalności gastronomicznej za wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z usług w zakresie handlu;
  • 2% - przychód ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Warto dodać, że podatek ryczałtowy płatny jest miesięcznie lub kwartalnie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca lub kwartału, którego należność dotyczy. Przedsiębiorcy rozliczający się w tej formie są zobligowani do złożenia rocznego zeznania na formularzu PIT-28 w terminie do 28 lutego następnego roku podatkowego, a więc wcześniej niż inne deklaracje.