Wysokiej klasy samochód to znaczny wydatek. Często na tego typu zakup nie mogą sobie pozwolić nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorstwa. Na szczęście, ominięcie bariery finansowej jest możliwe dzięki finansowaniu poprzez leasing. To jeszcze nie wszystko — choć ten sposób finansowania jest kojarzony przede wszystkim jako rozwiązanie dla przedsiębiorców, to w rzeczywistości mogą korzystać z niego również osoby prywatne. Samochód w leasing prywatnie - omawiamy najbardziej istotne aspekty.

Leasing — na czym to polega?

Istota leasingu jest dość prosta. Jest to taka umowa, w ramach której firma leasingowa (leasingodawca) udostępnia np. samochód drugiemu podmiotowi — leasingobiorcy. Ten ostatni opłaca z tego tytułu raty (składają się one z części kapitałowej oraz odsetkowej), a także opłatę inicjalną i inne prowizje.

Umowy w tym zakresie dzieli się na dwa główne rodzaje, czyli leasing finansowy i operacyjny. Różnią się one pod wieloma względami, w tym na przykład pod kątem ujmowania kosztów podatkowych.

Leasing samochodu prywatne — jakie są dostępne rozwiązania?

Jak już wspomniano, leasing jest postrzegany przede wszystkim jako zewnętrzna forma finansowania działalności przedsiębiorstw. Owszem, właściciele firm chętnie korzystają z tego rozwiązania, aczkolwiek przepisy nie zabraniają wykorzystania leasingu również w życiu prywatnym. Jeśli chodzi o leasing „prywatny”, to ważne są w tym przypadku dwie kwestie:

  • wykorzystywanie leasingowanego auta zarówno w prowadzeniu działalności biznesowej, jak i życiu osobistym,
  • leasing auta przez osobę prywatną, tj. nieprowadzącą zarobkowej działalności gospodarczej.

Wykorzystanie samochodu z leasingu w działalności firmy oraz życiu prywatnym

Przedsiębiorca korzystający z leasingu może wykorzystywać przedmiot umowy — auto — także w życiu prywatnym. W takiej sytuacji musi on jednak mieć na uwadze kwestie podatkowe, ponieważ wykorzystanie pojazdu na cele mieszane nie pozwala na odliczanie 100% podatku naliczonego VAT. W takiej sytuacji istnieje możliwość odliczenia jedynie połowy podatku VAT naliczonego. Z drugiej strony nie trzeba wówczas prowadzić wówczas szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.

Ponadto, po zakończeniu umowy możliwe jest wykupienie pojazdu na cele prywatne. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie ma jednak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Leasing auta przez osobę prywatną — czy jest to możliwe?

Rozwiązanie to, czasem określane także jako tzw. leasing konsumencki lub leasing osobisty, również jest możliwe. Co ciekawe, stanowi ono ciekawą alternatywę dla tradycyjnego kredytu bankowego — taki stan rzeczy wynika z kilku powodów:

  • z uzyskaniem leasingu konsumenckiego wiąże się mniejsza ilość formalności, a w niektórych przypadkach wymiana całej niezbędnej dokumentacji odbywa się wyłącznie w formie online,
  • dość elastyczne warunki dotyczące harmonogramu spłaty rat leasingowych,
  • preferencyjne opłaty za takie dodatkowe usługi jak np. przegląd auta czy ubezpieczenie pojazdu,
  • możliwość zakupu — po atrakcyjnej cenie — samochodu po zakończeniu trwania umowy leasingu konsumenckiego.