Obowiązki formalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce są kojarzone przede wszystkim z prowadzeniem księgowości oraz terminowym regulowaniem tzw. zobowiązań publicznoprawnych, czyli podatków i składek ZUS. Są to oczywiście aspekty ważne, ale nie jedyne. Istotną rolę pełnią również różnego rodzaju firmowe numery identyfikacyjne, w tym między innymi REGON.

NIP, PKD, REGON — numery identyfikacyjne dla polskich przedsiębiorstw

Choć zdaniem krytyków numery te są jedynie zbędną formalnością i utrudniają prowadzenie spraw biznesowych, to rzeczywistość i praktyka biznesowa pokazują, że codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców bez tych uniwersalnych oznaczeń

byłoby bardzo utrudnione, a w niektórych przypadkach — nawet niemożliwe. Obligatoryjny charakter tych kodów sprawia, że wyszukiwanie konkretnego podmiotu w internetowej bazie danych nie powinno sprawić większego problemu.

Systemy klasyfikacyjne przedsiębiorstw w Polsce, w tym między innymi REGON, umożliwiają na przykład weryfikację, czy potencjalny lub obecny kontrahent:

  • faktycznie znajduje się w rejestrze aktywnych przedsiębiorców,
  • widnieje w Krajowym Rejestrze Długów,
  • ma status czynnego podatnika podatku od towarów i usług (podatku VAT).

Jak widać, odpowiednie użycie np. numeru REGON pozwala uchronić się przed współpracą z nierzetelnym, nieuczciwym kontrahentem. Jakie wyróżniamy numery identyfikacyjne dla działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce?

REGON — informacje podstawowe

Jednym z najważniejszych rozwiązań tego typu jest unikalny dla każdego przedsiębiorstwa numer statystyczny REGON (REGON to akronim pochodzący od terminu: Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej). Sposób uzyskiwania numeru REGON oraz jego budowa to aspekty, które zostały szczegółowo opisane w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej.

Numer REGON jest powszechnie wykorzystywany przez organy administracji publicznej oraz samorządowej i znacząco usprawnia identyfikację podmiotów. Jest on jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia baz statystycznych. Wiele spośród raportów sporządzonych przez GUS — Główny Urząd Statystyczny — zostało sporządzonych właśnie w oparciu o numery REGON nadane polskim firmom.

Co ciekawe, numer ten jest często niedoceniany przez przedsiębiorców. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim stąd, iż nie wymaga się umieszczania numeru REGON na pieczątce firmowej.

Pozostałe numery identyfikacyjne

Numer REGON to bardzo istotny, ale nie jedyny numer identyfikacyjny wykorzystywany w działalności polskich przedsiębiorstw. Ważną rolę pełni także NIP — Numer Identyfikacji Podatkowej — stosowany przez przedsiębiorców podczas wszelkich rozliczeń finansowych z organami administracji państwowej. Oprócz tego wszystkie przedsiębiorstwa muszą posiadać również PKD, tzn. kody wchodzące w skład Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dzięki PKD możliwe jest szybkie zidentyfikowanie przedmiotu działalności (różnymi kodami PKD będą posługiwać się np. właściciel biura rachunkowego oraz fryzjerka).