Niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej konieczne jest uzyskanie numeru (numerów) PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności. Posiadanie kodów PKD jest obligatoryjne dla każdego przedsiębiorstwa i umożliwia prowadzenie statystyk dla krajowej gospodarki. Jak wygląda PKD w przypadku firm prowadzących usługi typowe dla zakładów pogrzebowych? Polska Klasyfikacja Działalności – usługi pogrzebowe, o tym w artykule!

Czym jest PKD – Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności to system, którego funkcjonowanie jest regulowane między innymi przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885) oraz przepisy zmieniające. PKD to podział uwzględniający przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej z podziałem na branże.

Polska Klasyfikacja Działalności to system hierarchiczny i pięciostopniowy. Jest on oparty na następujących poziomach:

 • sekcja (oznaczona za pomocą litery),
 • dział (dwucyfrowy kod numeryczny),
 • grupa (trzyelementowy kod numeryczny),
 • klasa (czteroczęściowy kod numeryczny),
 • podklasa (pięcioelementowy kod składający się z liter oraz cyfr).

W przypadku przedsiębiorstw o szerokim zakresie świadczonych usług możliwe jest uzyskanie kilku, a nawet kilkunastu numerów PKD.

Zakład pogrzebowy – umiejscowienie w Polskiej Klasyfikacji Działalności

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych, to zlokalizowanie odpowiedniego kodu w systemie PKD nie powinno sprawić większych trudności.

Podmioty gospodarcze działające w tym segmencie rynku wchodzą w skład sekcji S („Pozostała działalność usługowa") oraz działu 96 („Pozostała indywidualna działalność usługowa”). W dziele numer 96 znajdują się także takie odmienne od siebie rodzaje przedsiębiorstw jak na przykład salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz firmy zajmujące się praniem (czyszczeniem) wyrobów włókienniczych.

Jeśli chodzi o klasę oraz podklasę, to zakłady pogrzebowe są oznaczone następującym symbolem PKD: 96.03.Z („Pogrzeby i działalność pokrewna”).

PKD 96.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna

Jeśli chodzi o podklasę 96.03.Z, to w Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje ona następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • kremacja/grzebanie zwłok (zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych), a także usługi powiązane, czyli:
  • przygotowanie zwłok do pochówku oraz ich balsamowanie,
  • przeprowadzenie kremacji lub pogrzebu,
  • wynajmowanie miejsca w domach pogrzebowych,
 • dzierżawa bądź sprzedaż grobów,
 • opieka nad grobami oraz mauzoleum.

Czego nie obejmuje Polska Klasyfikacja Działalności 96.03.Z?

Należy przy tym pamiętać, że opisywana podklasa wchodząca w skład Polskiej Klasyfikacji Działalności – tzn. PKD 96.03.Z – nie obejmuje takich rodzajów działalności jak:

 • usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni na terenach cmentarnych,
 • usługi dotyczące praktyk religijnych podczas uroczystości pogrzebowych. usługowej związanej z praktykami religijnymi związanymi z uroczystościami pogrzebowymi.

Jeśli zatem dane przedsiębiorstwo wykonuje także wyżej wymienione czynności, konieczne jest także uzyskanie następujących numerów PKD: 81.30.Z oraz 94.91.Z.