Jednym z powszechnie znanych faktów — zwłaszcza w przypadku osób zawodowo związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa — jest trudność młodych firm w ekspansji rynkowej. Jedną z największych przeszkód w tym zakresie stanowi bariera finansowa. To właśnie przez brak odpowiednich środków początkujące przedsiębiorstwa nie są w stanie skutecznie konkurować z bardziej doświadczonymi rywalami mającymi znaczne zasoby gotówki. Na szczęście, system dofinansowań unijnych dla nowych firm pozwala przynajmniej częściowo zniwelować ten problem.

Środki unijne na utworzenie firmy — podstawowe informacje

"Środki unijne” to zbiorcze określenie na Fundusze Europejskie dedykowane początkującym przedsiębiorcom. Tego typu programów pomocowych UE jest wiele — należy do nich np. projekt Nowy Start z POWERem oraz Silni w Biznesie. Fakt ten stanowi zarazem ważną wskazówkę, ponieważ kryteria dla wnioskodawców mogą znacząco różnić się w przypadku poszczególnych programów finansowych.

Co ważne, większość z dotacji unijnych ma charakter bezzwrotnych pożyczek. Oczywiście, przedsiębiorca może zostać zobligowany do zwrotu udzielonego wsparcia w przypadku niespełnienia warunków umowy. Ponadto, możliwe jest także uzyskanie wsparcia pozafinansowego, np. w formie gwarancji i pożyczek bankowych.

Wysokość wsparcia unijnego na otworzenie działalności gospodarczej wynosi zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Gdzie udać się po środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: najczęściej udzielaniem tego typu wsparcia zajmują się wydzielone sekcje w urzędach pracy oraz fundacje. Co ważne, w tego typu instytucjach możliwe jest także skonsultowanie się w sprawach formalnych, w tym na przykład dotyczących poprawnego wypełnienia wniosku (tego typu formularze wymagają m.in. opisania swojej sytuacji socjoekonomicznej) czy przygotowania biznesplanu.

Środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej — odpowiedni plan to podstawa

Aby odnieść sukces i pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego planu. Tego typu projekt jest powszechnie określany jako tzw. biznesplan (z ang. business plan). Dokument ten zawiera takie informacje na temat planowanej działalności gospodarczej jak między innymi:

  • cele krótkoterminowe (czasem określane także jako bieżące czy operacyjne) oraz długoterminowe (tzn. strategiczne),
  • prognozy przyszłych przychodów i kosztów — powinny być one oparte o rzetelne analizy i dane rynkowe dotyczące np. poziomu inflacji, cen energii, płacy minimalnej, składek ZUS itd.,
  • kluczowe zasoby firmy, tj. atuty, które mają zapewnić firmie uznanie klientów. Mogą być to np. unikalne kompetencje przedsiębiorcy i jego pracowników, dogodna lokalizacja czy atrakcyjne ceny.

Profesjonalny i ciekawie przygotowany biznesplan (tzn. zawierający tabele, grafiki i schematy) znacząco zwiększa szanse na pozyskanie dla firmy finansowania ze środków unijnych.