Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca planuje otworzyć biuro rachunkowe, czy też przedmiotem działalności jego firmy będzie np. świadczenie usług kosmetycznych, konieczne jest zdobycie środków niezbędnych do rozwoju biznesu. Uzyskanie kapitału odgrywa ważną rolę szczególnie w przypadku początkowego cyklu życia przedsiębiorstwa.

Kredyt bankowy zwrotny jako źródło finansowania działalności biznesowej

Kredy udzielany przez bank to jedna z najpopularniejszych form finansowania zewnętrznego (obcego), z jakiej korzystają przedsiębiorcy. Jest to taka forma zasilania firm w kapitał, którą posiłkują się zarówno niewielkie firmy rodzinne, jak i duże, międzynarodowe konglomeraty. Wreszcie, kredyt bankowy jest dostępny dla korzystających niezależnie od branży prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Korzystanie z kredytu bankowego ma jednak wiele słabości. Należy do nich przede wszystkim konieczność zapłaty — oprócz raty kapitałowej — także części odsetkowej. Zazwyczaj odsetki i prowizje stanowią, w zależności od rodzaju kredytu, od kilku do kilkunastu procent wartości pozyskanych środków. Taki stan rzeczy sprawia, że przedsiębiorcy, szczególnie ci początkujący, starają się poszukiwać innych sposobów na pozyskanie środków niezbędnych do rozwoju prowadzonej działalności.

Kredyt bezzwrotny, czyli dotacja na rozpoczęcie działalności — na czym polega to rozwiązanie?

Bezzwrotne finansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej można uzyskać przede wszystkim w ramach:

  • dotacji przyznawanych przez urząd pracy,
  • środków wchodzących w skład Funduszy Europejskich.

Kwoty te są w odróżnieniu od kredytu bankowego, przyznawane bez konieczności ich późniejszego zwrotu (poza pewnymi wyjątkami, o czym możesz przeczytać w dalszej części tekstu). Kolejna różnica dotyczy także kryteriów przyznawania środków. W przypadku kredytu decyzja jest przyznawana na podstawie analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy, a dotacje bezzwrotne są udzielane głównie nowym przedsiębiorcom na podstawie przygotowanego przez nich biznesplanu.

Kiedy należy zwrócić bezzwrotną dotację?

Podczas starania się o przyznanie bezzwrotnego kapitału należy mieć na uwadze, że istnieją sytuacje, w których otrzymane środki trzeba będzie oddać. Kiedy należy liczyć się z takim ryzykiem? Zazwyczaj obowiązek ten obejmuje przedsiębiorców, którzy nie wykorzystali środków zgodnie z przeznaczeniem.

Przykładowo, w przypadku bezzwrotnej dotacji z urzędu pracy konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres co najmniej dwunastu miesięcy. Jeśli przedsiębiorca — niezależnie od powodu — złamie tę zasadę, konieczne jest zwrócenie środków.

Należy przy tym pamiętać, że w odróżnieniu od tradycyjnego kredytu bankowego środki trzeba oddać zazwyczaj w bardzo krótkim czasie. W przypadku wspomnianego już dofinansowania z urzędu pracy czas na zwrot całości otrzymanych pieniędzy to okres wynoszący zaledwie 30 dni. Nie należy zatem traktować tego typu dofinansowania jako sposobu na nieoprocentowany kredyt.