Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej mamy wiele możliwości formalnych. Jedną z nich jest działalność gospodarcza przybierająca formę spółki. Jakie są zalety spółek wynikające z ich specyficznego umocowania prawnego? Odpowiadamy w artykule!

Rodzaje spółek - działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w formie spółki posiada wiele zalet, ale najpierw musimy poznać możliwości i dowiedzieć się, jakie spółki możemy zawiązywać.

Zacznijmy o spółki jawnej. To typ spółki handlowej i osobowej, jest ona rejestrowana w KRS. “Osobowa” oznacza w tym przypadku, że to wspólnicy tak naprawdę tworzą tę spółkę, ręczą za nią także swoim majątkiem, choć spółka jawna dysponuje również majątkiem własnym, z którego można pokryć zobowiązania finansowe. Trochę inaczej funkcjonuje spółka cywilna. W tym przypadku wspólnikami są konkretni przedsiębiorcy, którzy chcą wspólnie działać. Ta forma spółki sprawdza się, jeśli występuje osobiste zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami zawiązującymi spółkę.

Dalej można wyróżnić także spółki partnerskie, które są zwierane przez przedstawicieli takich zawodów jak prawnicy czy lekarze - osoby współdziałające w takiej spółce nie mogą być obarczane odpowiedzialnością za działania swoich partnerów. Bardzo popularne (nie bez powodu) są także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ten rodzaj spółki jest “kapitałowy”, a nie “osobowy”, zatem cała sprawa obraca się wokół rozdziału kapitału - już nie wymienione z imienia i nazwiska osoby są w tej spółce odpowiedzialne, ale spółka jako osobny byt. A więc jeśli istnieją jakieś długi, to nie będą one spłacane z majątku osób tworzących spółkę, ale z kapitału spółki.

W zakładaniu spółek mamy też opcję komandytową lub komandytowo-akcyjną. W spółkach komandytowych kapitał może zostać dostarczony przez wspólników (komandytariuszy), oni także formalnie odpowiadają osobowo za sprawy spółki (choć nie wszyscy w równym stopniu). Forma komandytowo-akcyjna jest zmodyfikowana o tyle, że na miejsce komandytariusza pojawia się akcjonariusz; te dwa pojęcia są wyraźnie rozróżnialne prawnie.

Typologię spółek zamkniemy wymieniając jeszcze spółkę akcyjną, która może funkcjonować na giełdzie i zazwyczaj odnosi się do prowadzenia działalności gospodarczej w dużym wymiarze - tylko największe przedsiębiorstwa wybierają formę spółki akcyjnej.

Zalety spółek jako form prowadzenia biznesu

W zależności od formy spółki wyróżnimy odmienne ich zalety. Wielką zaletą spółek akcyjnych jest oczywiście możliwość zarabiania na emisji akcji. Jeśli taka spółka działa na giełdzie, wtedy niejako “z marszu” staje się szanowanym i uznanym podmiotem gospodarczym. Z kolei do największych zalet spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy (występujące już w nazwie) zdjęcie odpowiedzialności ze wspólników za różne zobowiązania, a także łatwość dołączania nowych wspólników.

Spółki cywilne - do ich znanych zalet należą niewielkie koszty oraz formalna łatwość prowadzenia spółki. Im więcej wspólników, tym większy kapitał. Wspólnicy są przy tym dość niezależni od siebie, prowadzą sprawy w uzgodnieniu, ale ostatecznie na własną rękę. To także najbardziej pojemny, jeśli chodzi o formy umowy, rodzaj spółki. Trochę podobnie jest w spółkach jawnych. Ich zalety: każdy wspólnik jest jej reprezentantem, korzystne formy opodatkowania, brak kapitału początkowego, duże możliwości w uzgadnianiu zapisów umowy.

W spółkach partnerskich jako formie prowadzenia działalności gospodarczej na pierwszy rzut oka największymi zaletami są bardzo prosta księgowość oraz możliwość powołania zarządu, który prowadzi sprawy spółki. W spółkach komandytowych zaletą jest zredukowana do minimum odpowiedzialność komandytariuszy, a w wersji komandytowo-akcyjnej dodatkowo możemy emitować akcje i na nich zarabiać.

Podsumowanie - prowadzenie działalności gospodarczej jako spółka

Jeżeli mamy pomysł i chcemy zająć się prowadzeniem działalności gospodarczej, to nie musimy zakładać działalności gospodarczej jednoosobowej. Możemy założyć spółkę. Rozwijanie biznesu w spółce ma wiele zalet, ale wszystko zależy od naszych preferencji, planów biznesowych, warunków początkowych oraz celów, jakie chcemy osiągnąć. Może się bowiem okazać, że działalność w spółce jest łatwiejsza i bardziej dla nas opłacalna.